Chủ Nhật, 03/03/2024Mới nhất

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Châu Phi

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại 1

Lịch thi đấu VL WC KV Châu Phi mùa giải 2023-2025

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 4 - 05/06

20:00 - 05/06 Bảng C
Benin Benin

vs

Rwanda Rwanda
 
20:00 - 05/06 Bảng C
Nigeria Nigeria

vs

South Africa South Africa
 
20:00 - 05/06 Bảng C
Zimbabwe Zimbabwe

vs

Lesotho Lesotho
 
20:00 - 05/06 Bảng A

vs

Burkina Faso Burkina Faso
 
20:00 - 05/06 Bảng B
Mauritania Mauritania

vs

Sudan Sudan
 
20:00 - 05/06 Bảng A
Guinea-Bissau Guinea-Bissau

vs

Ethiopia Ethiopia
 
20:00 - 05/06 Bảng B

vs

DR Congo DR Congo
 
20:00 - 05/06 Bảng B
Togo Togo

vs

South Sudan South Sudan
 
20:00 - 05/06 Bảng A
Sierra Leone Sierra Leone

vs

Djibouti Djibouti
 
20:00 - 05/06 Bảng F
Gambia Gambia

vs

Seychelles Seychelles
 
20:00 - 05/06 Bảng F
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà

vs

Gabon Gabon
 
20:00 - 05/06 Bảng F
Kenya Kenya

vs

Burundi Burundi
 
20:00 - 05/06 Bảng E
Congo Congo

vs

Niger Niger
 
20:00 - 05/06 Bảng E

vs

Zambia Zambia
 
20:00 - 05/06 Bảng E
Tanzania Tanzania

vs

Eritrea Eritrea

Tạm dừng

 
20:00 - 05/06 Bảng D
Angola Angola

vs

Eswatini Eswatini
 
20:00 - 05/06 Bảng D

vs

Cape Verde Cape Verde
 
20:00 - 05/06 Bảng D
Libya Libya

vs

Mauritius Mauritius
 
20:00 - 05/06 Bảng I
Central African Republic Central African Republic

vs

Chad Chad
 
20:00 - 05/06 Bảng H
Malawi Malawi

vs

Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe
 
20:00 - 05/06 Bảng I
Madagascar Madagascar

vs

Comoros Comoros
 
20:00 - 05/06 Bảng H
Namibia Namibia

vs

Liberia Liberia
 
20:00 - 05/06 Bảng I
Mali Mali

vs

 
20:00 - 05/06 Bảng G
Algeria Algeria

vs

Guinea Guinea
 
20:00 - 05/06 Bảng H

vs

Equatorial Guinea Equatorial Guinea
 
20:00 - 05/06 Bảng G
Mozambique Mozambique

vs

Somalia Somalia
 
20:00 - 05/06 Bảng G
Uganda Uganda

vs

Botswana Botswana
 

Thứ 7 - 08/06

20:00 - 08/06 Bảng C
Benin Benin

vs

Nigeria Nigeria
 
20:00 - 08/06 Bảng B
DR Congo DR Congo

vs

Togo Togo
 
20:00 - 08/06 Bảng C
Lesotho Lesotho

vs

Rwanda Rwanda
 
20:00 - 08/06 Bảng A
Burkina Faso Burkina Faso

vs

Sierra Leone Sierra Leone
 
20:00 - 08/06 Bảng C
South Africa South Africa

vs

Zimbabwe Zimbabwe
 
20:00 - 08/06 Bảng A
Djibouti Djibouti

vs

Ethiopia Ethiopia
 
20:00 - 08/06 Bảng B
Mauritania Mauritania

vs

 
20:00 - 08/06 Bảng A
Guinea-Bissau Guinea-Bissau

vs

 
20:00 - 08/06 Bảng B
South Sudan South Sudan

vs

Sudan Sudan
 
20:00 - 08/06 Bảng F
Gabon Gabon

vs

Gambia Gambia
 
20:00 - 08/06 Bảng F
Kenya Kenya

vs

Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
 
20:00 - 08/06 Bảng F
Seychelles Seychelles

vs

Burundi Burundi
 
20:00 - 08/06 Bảng E
Congo Congo

vs

 
20:00 - 08/06 Bảng E
Eritrea Eritrea

vs

Niger Niger

Tạm dừng

 
20:00 - 08/06 Bảng E
Zambia Zambia

vs

Tanzania Tanzania
 
20:00 - 08/06 Bảng D
Angola Angola

vs

 
20:00 - 08/06 Bảng D
Cape Verde Cape Verde

vs

Libya Libya
 
20:00 - 08/06 Bảng D
Mauritius Mauritius

vs

Eswatini Eswatini
 
20:00 - 08/06 Bảng I
Chad Chad

vs

Comoros Comoros
 
20:00 - 08/06 Bảng H
Equatorial Guinea Equatorial Guinea

vs

Malawi Malawi
 
20:00 - 08/06 Bảng I

vs

Central African Republic Central African Republic
 
20:00 - 08/06 Bảng H
Namibia Namibia

vs

 
20:00 - 08/06 Bảng I
Madagascar Madagascar

vs

Mali Mali
 
20:00 - 08/06 Bảng H
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe

vs

Liberia Liberia
 
20:00 - 08/06 Bảng G
Guinea Guinea

vs

Mozambique Mozambique
 
20:00 - 08/06 Bảng G
Somalia Somalia

vs

Botswana Botswana
 
20:00 - 08/06 Bảng G
Uganda Uganda

vs

Algeria Algeria
 

Thứ 7 - 22/03/2025

21:00 - 22/03 Bảng H
Namibia Namibia

vs

Equatorial Guinea Equatorial Guinea
 
21:00 - 22/03 Bảng B
Mauritania Mauritania

vs

DR Congo DR Congo
 
21:00 - 22/03 Bảng F
Kenya Kenya

vs

Gabon Gabon
 
21:00 - 22/03 Bảng D
Angola Angola

vs

Cape Verde Cape Verde
 
21:00 - 22/03 Bảng G
Uganda Uganda

vs

Guinea Guinea
 
21:00 - 22/03 Bảng I
Madagascar Madagascar

vs

 
21:00 - 22/03 Bảng E
Congo Congo

vs

Zambia Zambia
 
21:00 - 22/03 Bảng A
Guinea-Bissau Guinea-Bissau

vs

Burkina Faso Burkina Faso
 
21:00 - 22/03 Bảng C
Benin Benin

vs

South Africa South Africa
 
21:00 - 22/03 Bảng C
Nigeria Nigeria

vs

Zimbabwe Zimbabwe
 
21:00 - 22/03 Bảng G
Algeria Algeria

vs

Mozambique Mozambique
 
21:00 - 22/03 Bảng A

vs

Sierra Leone Sierra Leone
 
21:00 - 22/03 Bảng F
Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà

vs

Gambia Gambia
 
21:00 - 22/03 Bảng I
Central African Republic Central African Republic

vs

Mali Mali
 
21:00 - 22/03 Bảng H

vs

Malawi Malawi
 
21:00 - 22/03 Bảng B

vs

Togo Togo
 
21:00 - 22/03 Bảng D

vs

Libya Libya
 
21:00 - 22/03 Bảng E

vs

Tanzania Tanzania
 

Thứ 7 - 06/09/2025

20:00 - 06/09 Bảng C
Zimbabwe Zimbabwe

vs

Rwanda Rwanda
 
20:00 - 06/09 Bảng A
Sierra Leone Sierra Leone

vs

Ethiopia Ethiopia
 
20:00 - 06/09 Bảng F
Gambia Gambia

vs

Burundi Burundi
 
20:00 - 06/09 Bảng G
Mozambique Mozambique

vs

Botswana Botswana
 
20:00 - 06/09 Bảng B
Togo Togo

vs

Sudan Sudan
 
20:00 - 06/09 Bảng D
Libya Libya

vs

Eswatini Eswatini
 
20:00 - 06/09 Bảng I
Central African Republic Central African Republic

vs

Comoros Comoros
 
20:00 - 06/09 Bảng H
Malawi Malawi

vs

Liberia Liberia
 
20:00 - 06/09 Bảng E
Tanzania Tanzania

vs

Niger Niger
 
20:00 - 06/09 Bảng A
Guinea-Bissau Guinea-Bissau

vs

Djibouti Djibouti
 
20:00 - 06/09 Bảng F
Kenya Kenya

vs

Seychelles Seychelles
 
20:00 - 06/09 Bảng I
Madagascar Madagascar

vs

Chad Chad
 
20:00 - 06/09 Bảng C
Benin Benin

vs

Lesotho Lesotho
 
20:00 - 06/09 Bảng G
Uganda Uganda

vs

Somalia Somalia
 
20:00 - 06/09 Bảng D
Angola Angola

vs

Mauritius Mauritius
 
20:00 - 06/09 Bảng H
Namibia Namibia

vs

Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe
 
20:00 - 06/09 Bảng B
Mauritania Mauritania

vs

South Sudan South Sudan
 

Thứ 4 - 08/10/2025

20:00 - 08/10 Bảng G
Somalia Somalia

vs

Algeria Algeria
 
20:00 - 08/10 Bảng C
Lesotho Lesotho

vs

Nigeria Nigeria
 
20:00 - 08/10 Bảng A
Djibouti Djibouti

vs

 
20:00 - 08/10 Bảng H
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe

vs

 
20:00 - 08/10 Bảng I
Chad Chad

vs

Mali Mali
 
20:00 - 08/10 Bảng D
Mauritius Mauritius

vs

 
20:00 - 08/10 Bảng F
Seychelles Seychelles

vs

Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà
 
20:00 - 08/10 Bảng B
South Sudan South Sudan

vs

 

Thứ 7 - 11/10/2025

20:00 - 11/10 Bảng F
Gabon Gabon

vs

Burundi Burundi
 
20:00 - 11/10 Bảng B
DR Congo DR Congo

vs

Sudan Sudan
 
20:00 - 11/10 Bảng H
Equatorial Guinea Equatorial Guinea

vs

Liberia Liberia
 
20:00 - 11/10 Bảng C
South Africa South Africa

vs

Rwanda Rwanda
 
20:00 - 11/10 Bảng G
Guinea Guinea

vs

Botswana Botswana
 
20:00 - 11/10 Bảng A
Burkina Faso Burkina Faso

vs

Ethiopia Ethiopia
 
20:00 - 11/10 Bảng D
Cape Verde Cape Verde

vs

Eswatini Eswatini
 
20:00 - 11/10 Bảng I

vs

Comoros Comoros
 
20:00 - 11/10 Bảng E
Zambia Zambia

vs

Niger Niger
 

Thứ 4 - 22/11/2023

02:00 - 22/11 Bảng E
Niger Niger

2 - 1

Zambia Zambia
H1: 2-0
 
02:00 - 22/11 Bảng E
Tanzania Tanzania 1

0 - 2

H1: 0-1
 

Thứ 3 - 21/11/2023

23:00 - 21/11 Bảng B
South Sudan South Sudan

0 - 0

Mauritania Mauritania
H1: 0-0
 
23:00 - 21/11 Bảng B
Togo Togo

0 - 0

H1: 0-0
 
23:00 - 21/11 Bảng D
Libya Libya

1 - 1

H1: 1-1
 
23:00 - 21/11 Bảng D
Mauritius Mauritius

0 - 0

Angola Angola
H1: 0-0
 
23:00 - 21/11 Bảng I
Comoros Comoros

1 - 0

H1: 1-0
 
23:00 - 21/11 Bảng H
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe

0 - 2

Namibia Namibia
H1: 0-1
 
20:00 - 21/11 Bảng C
Lesotho Lesotho

0 - 0

Benin Benin
H1: 0-0
 
20:00 - 21/11 Bảng C
Rwanda Rwanda

2 - 0

South Africa South Africa
H1: 2-0
 
20:00 - 21/11 Bảng A
Ethiopia Ethiopia

0 - 3

Burkina Faso Burkina Faso
H1: 0-0
 
20:00 - 21/11 Bảng D
Eswatini Eswatini

0 - 2

Cape Verde Cape Verde
H1: 0-2
 
20:00 - 21/11 Bảng H
Malawi Malawi

0 - 1

H1: 0-0
 
20:00 - 21/11 Bảng G
Botswana Botswana

1 - 0

Guinea Guinea
H1: 0-0
 
20:00 - 21/11 Bảng G
Somalia Somalia 1

0 - 1

Uganda Uganda
H1: 0-1
 
02:00 - 21/11 Bảng F
Seychelles Seychelles

0 - 5

Kenya Kenya
H1: 0-3
 
02:00 - 21/11 Bảng I
Mali Mali

1 - 1

Central African Republic Central African Republic
H1: 0-0
 
02:00 - 21/11 Bảng I
Chad Chad

0 - 3

Madagascar Madagascar
H1: 0-1
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow