Thứ Tư, 29/05/2024Mới nhất

Lịch thi đấu Hạng 2 Kazakhstan

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Khác

Lịch thi đấu Hạng 2 Kazakhstan mùa giải 2024

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Ngày mai, thứ 5 - 30/05

18:00 - 30/05 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

Turkistan FC Turkistan FC
 
18:00 - 30/05 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 30/05 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Aktobe Reserves Aktobe Reserves
 
20:00 - 30/05 Khác
Arys Arys

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 30/05 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 30/05 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 30/05 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

Turkistan FC Turkistan FC
 
20:00 - 30/05 Khác
Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 30/05 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Ulytau Ulytau
 
20:00 - 30/05 Khác
SD Family SD Family

vs

Altai Semey Altai Semey
 
20:00 - 30/05 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 30/05 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 30/05 Khác
SD Family SD Family

vs

Altai Semey Altai Semey
 

Thứ 6 - 31/05

18:00 - 31/05 Khác
Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
18:00 - 31/05 Khác
Arys Arys

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 31/05 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Aktobe Reserves Aktobe Reserves
 
20:00 - 31/05 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Ulytau Ulytau
 

Thứ 5 - 06/06

20:00 - 06/06 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 06/06 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 06/06 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau
 
20:00 - 06/06 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

Arys Arys
 
20:00 - 06/06 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

Khan Tengri Khan Tengri
 
20:00 - 06/06 Khác
Taraz Taraz

vs

SD Family SD Family
 
20:00 - 06/06 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 06/06 Khác
Ulytau Ulytau

vs

Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda
 
20:00 - 06/06 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 06/06 Khác
Ulytau Ulytau

vs

Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves
 
20:00 - 06/06 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 06/06 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 06/06 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau
 
20:00 - 06/06 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

Arys Arys
 
20:00 - 06/06 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

Khan Tengri Khan Tengri
 
20:00 - 06/06 Khác
Taraz Taraz

vs

SD Family SD Family
 
20:00 - 06/06 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 

Thứ 5 - 13/06

20:00 - 13/06 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

FK Ekibastuz FK Ekibastuz
 
20:00 - 13/06 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Ulytau Ulytau
 
20:00 - 13/06 Khác
Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk

vs

Altai Semey Altai Semey
 
20:00 - 13/06 Khác
Arys Arys

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 13/06 Khác
Jetisay FC Jetisay FC

vs

Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar
 
20:00 - 13/06 Khác
Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 13/06 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 13/06 Khác
SD Family SD Family

vs

Turkistan FC Turkistan FC
 
20:00 - 13/06 Khác
Arys Arys

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 13/06 Khác
Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 13/06 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Ulytau Ulytau
 
20:00 - 13/06 Khác
Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk

vs

Altai Semey Altai Semey
 
20:00 - 13/06 Khác
Arys Arys

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 13/06 Khác
Jetisay FC Jetisay FC

vs

Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar
 
20:00 - 13/06 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

FK Ekibastuz FK Ekibastuz
 
20:00 - 13/06 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 13/06 Khác
SD Family SD Family

vs

Turkistan FC Turkistan FC
 

Thứ 5 - 20/06

20:00 - 20/06 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 20/06 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

SD Family SD Family
 
20:00 - 20/06 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 20/06 Khác
Jetisay FC Jetisay FC

vs

Arys Arys
 
20:00 - 20/06 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda
 
20:00 - 20/06 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 20/06 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Aktobe Reserves Aktobe Reserves
 
20:00 - 20/06 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Altai Semey Altai Semey
 
20:00 - 20/06 Khác
Ulytau Ulytau

vs

Khan Tengri Khan Tengri
 
20:00 - 20/06 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves
 
20:00 - 20/06 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

SD Family SD Family
 
20:00 - 20/06 Khác
Jetisay FC Jetisay FC

vs

Arys Arys
 
20:00 - 20/06 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 20/06 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 20/06 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Aktobe Reserves Aktobe Reserves
 
20:00 - 20/06 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Altai Semey Altai Semey
 
20:00 - 20/06 Khác
Ulytau Ulytau

vs

Khan Tengri Khan Tengri
 

Thứ 5 - 27/06

20:00 - 27/06 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

FK Ekibastuz FK Ekibastuz
 
20:00 - 27/06 Khác
Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk

vs

Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau
 
20:00 - 27/06 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 27/06 Khác
Arys Arys

vs

Ulytau Ulytau
 
20:00 - 27/06 Khác
Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda

vs

Jas Qyran Jas Qyran
 
20:00 - 27/06 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

Turkistan FC Turkistan FC
 
20:00 - 27/06 Khác
SD Family SD Family

vs

Khan Tengri Khan Tengri
 
20:00 - 27/06 Khác
Taraz Taraz

vs

Aktobe Reserves Aktobe Reserves
 
20:00 - 27/06 Khác
Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 27/06 Khác
Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk

vs

Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau
 
20:00 - 27/06 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 27/06 Khác
Arys Arys

vs

Ulytau Ulytau
 
20:00 - 27/06 Khác
Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar

vs

FK Ekibastuz FK Ekibastuz
 
20:00 - 27/06 Khác
Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 27/06 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

Turkistan FC Turkistan FC
 
20:00 - 27/06 Khác
SD Family SD Family

vs

Khan Tengri Khan Tengri
 
20:00 - 27/06 Khác
Taraz Taraz

vs

Aktobe Reserves Aktobe Reserves
 

Thứ 5 - 04/07

20:00 - 04/07 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 04/07 Khác
Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk

vs

Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar
 
20:00 - 04/07 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 04/07 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

Arys Arys
 
20:00 - 04/07 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 04/07 Khác
Jetisay FC Jetisay FC

vs

SD Family SD Family
 
20:00 - 04/07 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda
 
20:00 - 04/07 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau
 
20:00 - 04/07 Khác
Ulytau Ulytau

vs

Altai Semey Altai Semey
 
20:00 - 04/07 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves
 
20:00 - 04/07 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau
 
20:00 - 04/07 Khác
Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk

vs

Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar
 
20:00 - 04/07 Khác
FK Ekibastuz FK Ekibastuz

vs

Arys Arys
 
20:00 - 04/07 Khác
Jetisay FC Jetisay FC

vs

SD Family SD Family
 
20:00 - 04/07 Khác
Kyran Shymkent Kyran Shymkent

vs

Taraz Taraz
 
20:00 - 04/07 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau
 
20:00 - 04/07 Khác
Ulytau Ulytau

vs

Altai Semey Altai Semey
 

Thứ 5 - 11/07

20:00 - 11/07 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 11/07 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 11/07 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Kaisar Kyzylorda Kaisar Kyzylorda
 
20:00 - 11/07 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

FK Ekibastuz FK Ekibastuz
 
20:00 - 11/07 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 11/07 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar
 
20:00 - 11/07 Khác
SD Family SD Family

vs

Arys Arys
 
20:00 - 11/07 Khác
Taraz Taraz

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 11/07 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Ulytau Ulytau
 
20:00 - 11/07 Khác
Altai Semey Altai Semey

vs

Kaisar Kyzylorda Reserves Kaisar Kyzylorda Reserves
 
20:00 - 11/07 Khác
Aktobe Reserves Aktobe Reserves

vs

Akzhaiyk Uralsk Akzhaiyk Uralsk
 
20:00 - 11/07 Khác
Kaspyi Aktau Kaspyi Aktau

vs

FK Ekibastuz FK Ekibastuz
 
20:00 - 11/07 Khác
Khan Tengri Khan Tengri

vs

Kyran Shymkent Kyran Shymkent
 
20:00 - 11/07 Khác
Okzhetpes Kokshetau Okzhetpes Kokshetau

vs

Kairat-Zhastar Kairat-Zhastar
 
20:00 - 11/07 Khác
SD Family SD Family

vs

Arys Arys
 
20:00 - 11/07 Khác
Taraz Taraz

vs

Jetisay FC Jetisay FC
 
20:00 - 11/07 Khác
Turkistan FC Turkistan FC

vs

Ulytau Ulytau
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow