Chủ Nhật, 03/03/2024Mới nhất

Lịch thi đấu U21 Euro

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại

Lịch thi đấu U21 Euro mùa giải 2023-2025

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 5 - 21/03

20:00 - 21/03 Bảng C
North Macedonia U21 North Macedonia U21

vs

Gibraltar U21 Gibraltar U21
 
23:30 - 21/03 Bảng D
Israel U21 Israel U21

vs

Poland U21 Poland U21
 

Thứ 6 - 22/03

00:30 - 22/03 Bảng G
Portugal U21 Portugal U21

vs

Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
 
01:00 - 22/03 Bảng G
Andorra U21 Andorra U21

vs

Croatia U21 Croatia U21
 
02:00 - 22/03 Bảng B
Belgium U21 Belgium U21

vs

Malta U21 Malta U21
 
02:00 - 22/03 Bảng B
Scotland U21 Scotland U21

vs

Kazakhstan U21 Kazakhstan U21
 
18:30 - 22/03 Bảng G
Belarus U21 Belarus U21

vs

Greece U21 Greece U21
 
19:00 - 22/03 Bảng F
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21

vs

England U21 England U21
 
21:00 - 22/03 Bảng E
Montenegro U21 Montenegro U21

vs

Armenia U21 Armenia U21
 
23:00 - 22/03 Bảng E
Albania U21 Albania U21

vs

Finland U21 Finland U21
 

Thứ 7 - 23/03

00:00 - 23/03 Bảng D
Germany U21 Germany U21

vs

Kosovo U21 Kosovo U21
 
00:00 - 23/03 Bảng A
San Marino U21 San Marino U21

vs

Ireland U21 Ireland U21
 
00:00 - 23/03 Bảng H
Slovenia U21 Slovenia U21

vs

Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
 
00:15 - 23/03 Bảng A
Italy U21 Italy U21

vs

Latvia U21 Latvia U21
 
01:00 - 23/03 Bảng I
Wales U21 Wales U21

vs

Lithuania U21 Lithuania U21
 
01:30 - 23/03 Bảng F
Luxembourg U21 Luxembourg U21

vs

Serbia U21 Serbia U21
 

Thứ 3 - 26/03

01:30 - 26/03 Bảng C
Moldova U21 Moldova U21

vs

Netherlands U21 Netherlands U21
 
18:00 - 26/03 Bảng E
Armenia U21 Armenia U21

vs

Romania U21 Romania U21
 
19:00 - 26/03 Bảng F
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21

vs

Ukraine U21 Ukraine U21
 
20:00 - 26/03 Bảng B
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21

vs

Hungary U21 Hungary U21
 
20:00 - 26/03 Bảng C
Gibraltar U21 Gibraltar U21

vs

Georgia U21 Georgia U21
 
20:00 - 26/03 Bảng C
North Macedonia U21 North Macedonia U21

vs

Sweden U21 Sweden U21
 
21:00 - 26/03 Bảng E
Montenegro U21 Montenegro U21

vs

Finland U21 Finland U21
 
21:00 - 26/03 Bảng D
Poland U21 Poland U21

vs

Bulgaria U21 Bulgaria U21
 
21:00 - 26/03 Bảng G
Greece U21 Greece U21

vs

Andorra U21 Andorra U21
 
23:00 - 26/03 Bảng E
Albania U21 Albania U21

vs

Switzerland U21 Switzerland U21
 
23:00 - 26/03 Bảng A
Norway U21 Norway U21

vs

San Marino U21 San Marino U21
 
23:30 - 26/03 Bảng I
Czech Republic U21 Czech Republic U21

vs

Iceland U21 Iceland U21
 

Thứ 4 - 27/03

00:00 - 27/03 Bảng D
Germany U21 Germany U21

vs

Israel U21 Israel U21
 
00:00 - 27/03 Bảng F
Serbia U21 Serbia U21

vs

Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
 
00:00 - 27/03 Bảng I
Denmark U21 Denmark U21

vs

Lithuania U21 Lithuania U21
 
00:00 - 27/03 Bảng H
Austria U21 Austria U21

vs

Cyprus U21 Cyprus U21
 
00:15 - 27/03 Bảng A
Italy U21 Italy U21

vs

Turkiye U21 Turkiye U21
 
00:30 - 27/03 Bảng G
Portugal U21 Portugal U21

vs

Croatia U21 Croatia U21
 
01:00 - 27/03 Bảng B
Spain U21 Spain U21

vs

Belgium U21 Belgium U21
 
02:00 - 27/03 Bảng F
England U21 England U21

vs

Luxembourg U21 Luxembourg U21
 

Thứ 4 - 04/09

22:00 - 04/09 Bảng D
Israel U21 Israel U21

vs

Germany U21 Germany U21
 

Thứ 5 - 05/09

22:00 - 05/09 Bảng A
Italy U21 Italy U21

vs

San Marino U21 San Marino U21
 
22:00 - 05/09 Bảng C
Georgia U21 Georgia U21

vs

Moldova U21 Moldova U21
 
22:00 - 05/09 Bảng C
Netherlands U21 Netherlands U21

vs

North Macedonia U21 North Macedonia U21
 
22:00 - 05/09 Bảng B
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21

vs

Malta U21 Malta U21
 
22:00 - 05/09 Bảng G
Croatia U21 Croatia U21

vs

Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
 

Thứ 6 - 06/09

22:00 - 06/09 Bảng C
Sweden U21 Sweden U21

vs

Gibraltar U21 Gibraltar U21
 
22:00 - 06/09 Bảng A
Latvia U21 Latvia U21

vs

Norway U21 Norway U21
 
22:00 - 06/09 Bảng A
Turkiye U21 Turkiye U21

vs

Ireland U21 Ireland U21
 
22:00 - 06/09 Bảng E
Armenia U21 Armenia U21

vs

Finland U21 Finland U21
 
22:00 - 06/09 Bảng E
Romania U21 Romania U21

vs

Montenegro U21 Montenegro U21
 
22:00 - 06/09 Bảng E
Switzerland U21 Switzerland U21

vs

Albania U21 Albania U21
 
22:00 - 06/09 Bảng H
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21

vs

Austria U21 Austria U21
 
22:00 - 06/09 Bảng H
France U21 France U21

vs

Slovenia U21 Slovenia U21
 
22:00 - 06/09 Bảng I
Iceland U21 Iceland U21

vs

Denmark U21 Denmark U21
 
22:00 - 06/09 Bảng I
Lithuania U21 Lithuania U21

vs

Czech Republic U21 Czech Republic U21
 
22:00 - 06/09 Bảng B
Scotland U21 Scotland U21

vs

Spain U21 Spain U21
 
22:00 - 06/09 Bảng F
Luxembourg U21 Luxembourg U21

vs

Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
 
22:00 - 06/09 Bảng F
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21

vs

England U21 England U21
 
22:00 - 06/09 Bảng F
Ukraine U21 Ukraine U21

vs

Serbia U21 Serbia U21
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow