Thứ Ba, 18/01/2022Mới nhất

Lịch thi đấu U21 Euro

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bảng

Lịch thi đấu Euro U21 mùa giải 2021-2022

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 5 - 24/03

21:00 - 24/03 Bảng B
Hungary U21 Hungary U21

vs

San Marino U21 San Marino U21
 
21:00 - 24/03 Bảng B
Israel U21 Israel U21

vs

Poland U21 Poland U21
 
21:00 - 24/03 Bảng H
Armenia U21 Armenia U21

vs

Ukraine U21 Ukraine U21
 
21:00 - 24/03 Bảng H
France U21 France U21

vs

Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
 
21:00 - 24/03 Bảng H
Serbia U21 Serbia U21

vs

North Macedonia U21 North Macedonia U21
 

Thứ 6 - 25/03

21:00 - 25/03 Bảng C
Malta U21 Malta U21

vs

Russia U21 Russia U21
 
21:00 - 25/03 Bảng C
Slovakia U21 Slovakia U21

vs

Northern Ireland U21 Northern Ireland U21
 
21:00 - 25/03 Bảng C
Spain U21 Spain U21

vs

Lithuania U21 Lithuania U21
 
21:00 - 25/03 Bảng B
Germany U21 Germany U21

vs

Latvia U21 Latvia U21
 
21:00 - 25/03 Bảng D
Greece U21 Greece U21

vs

Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
 
21:00 - 25/03 Bảng D
Portugal U21 Portugal U21

vs

Iceland U21 Iceland U21
 
21:00 - 25/03 Bảng E
Bulgaria U21 Bulgaria U21

vs

Netherlands U21 Netherlands U21
 
21:00 - 25/03 Bảng E
Switzerland U21 Switzerland U21

vs

Wales U21 Wales U21
 
21:00 - 25/03 Bảng A
Azerbaijan U21 Azerbaijan U21

vs

Estonia U21 Estonia U21
 
21:00 - 25/03 Bảng A
Croatia U21 Croatia U21

vs

Austria U21 Austria U21
 
21:00 - 25/03 Bảng F
Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21

vs

Luxembourg U21 Luxembourg U21
 
21:00 - 25/03 Bảng F
Montenegro U21 Montenegro U21

vs

Italy U21 Italy U21
 
21:00 - 25/03 Bảng I
Scotland U21 Scotland U21

vs

Turkey U21 Turkey U21
 
21:00 - 25/03 Bảng G
Albania U21 Albania U21

vs

Czech Republic U21 Czech Republic U21
 
21:00 - 25/03 Bảng G
England U21 England U21

vs

Andorra U21 Andorra U21
 
21:00 - 25/03 Bảng G
Kosovo U21 Kosovo U21

vs

Slovenia U21 Slovenia U21
 

Thứ 7 - 26/03

21:00 - 26/03 Bảng D
Cyprus U21 Cyprus U21

vs

Belarus U21 Belarus U21
 

Thứ 3 - 29/03

20:00 - 29/03 Bảng C
Malta U21 Malta U21

vs

Lithuania U21 Lithuania U21
 
20:00 - 29/03 Bảng C
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21

vs

Russia U21 Russia U21
 
20:00 - 29/03 Bảng B
Israel U21 Israel U21

vs

Germany U21 Germany U21
 
20:00 - 29/03 Bảng B
Poland U21 Poland U21

vs

Hungary U21 Hungary U21
 
20:00 - 29/03 Bảng C
Slovakia U21 Slovakia U21

vs

Spain U21 Spain U21
 
20:00 - 29/03 Bảng B
San Marino U21 San Marino U21

vs

Latvia U21 Latvia U21
 
20:00 - 29/03 Bảng D
Cyprus U21 Cyprus U21

vs

Iceland U21 Iceland U21
 
20:00 - 29/03 Bảng D
Greece U21 Greece U21

vs

Portugal U21 Portugal U21
 
20:00 - 29/03 Bảng E
Gibraltar U21 Gibraltar U21

vs

Moldova U21 Moldova U21
 
20:00 - 29/03 Bảng E
Netherlands U21 Netherlands U21

vs

Switzerland U21 Switzerland U21
 
20:00 - 29/03 Bảng E
Wales U21 Wales U21

vs

Bulgaria U21 Bulgaria U21
 
20:00 - 29/03 Bảng A
Austria U21 Austria U21

vs

Norway U21 Norway U21
 
20:00 - 29/03 Bảng A
Croatia U21 Croatia U21

vs

Finland U21 Finland U21
 
20:00 - 29/03 Bảng F
Italy U21 Italy U21

vs

Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
 
20:00 - 29/03 Bảng F
Sweden U21 Sweden U21

vs

Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21
 
20:00 - 29/03 Bảng H
North Macedonia U21 North Macedonia U21

vs

Faroe Islands U21 Faroe Islands U21
 
20:00 - 29/03 Bảng H
Serbia U21 Serbia U21

vs

Armenia U21 Armenia U21
 
20:00 - 29/03 Bảng H
Ukraine U21 Ukraine U21

vs

France U21 France U21
 
20:00 - 29/03 Bảng I
Denmark U21 Denmark U21

vs

Belgium U21 Belgium U21
 
20:00 - 29/03 Bảng I
Kazakhstan U21 Kazakhstan U21

vs

Scotland U21 Scotland U21
 
20:00 - 29/03 Bảng G
Albania U21 Albania U21

vs

England U21 England U21
 
20:00 - 29/03 Bảng G
Andorra U21 Andorra U21

vs

Czech Republic U21 Czech Republic U21
 
20:00 - 29/03 Bảng G
Slovenia U21 Slovenia U21

vs

Kosovo U21 Kosovo U21
 

Thứ 4 - 01/06

23:00 - 01/06 Bảng D
Belarus U21 Belarus U21

vs

Cyprus U21 Cyprus U21
 

Thứ 5 - 02/06

20:00 - 02/06 Bảng B
Latvia U21 Latvia U21

vs

Israel U21 Israel U21
 
20:00 - 02/06 Bảng B
San Marino U21 San Marino U21

vs

Poland U21 Poland U21
 
20:00 - 02/06 Bảng F
Luxembourg U21 Luxembourg U21

vs

Sweden U21 Sweden U21
 
20:00 - 02/06 Bảng H
Faroe Islands U21 Faroe Islands U21

vs

Ukraine U21 Ukraine U21
 
20:00 - 02/06 Bảng H
North Macedonia U21 North Macedonia U21

vs

Armenia U21 Armenia U21
 

Thứ 6 - 03/06

20:00 - 03/06 Bảng C
Malta U21 Malta U21

vs

Slovakia U21 Slovakia U21
 
20:00 - 03/06 Bảng C
Northern Ireland U21 Northern Ireland U21

vs

Spain U21 Spain U21
 
20:00 - 03/06 Bảng C
Russia U21 Russia U21

vs

Lithuania U21 Lithuania U21
 
20:00 - 03/06 Bảng B
Germany U21 Germany U21

vs

Hungary U21 Hungary U21
 
20:00 - 03/06 Bảng D
Iceland U21 Iceland U21

vs

Liechtenstein U21 Liechtenstein U21
 
20:00 - 03/06 Bảng E
Moldova U21 Moldova U21

vs

Netherlands U21 Netherlands U21
 
20:00 - 03/06 Bảng A
Austria U21 Austria U21

vs

Finland U21 Finland U21
 
20:00 - 03/06 Bảng A
Estonia U21 Estonia U21

vs

Azerbaijan U21 Azerbaijan U21
 
20:00 - 03/06 Bảng A
Norway U21 Norway U21

vs

Croatia U21 Croatia U21
 
20:00 - 03/06 Bảng F
Republic of Ireland U21 Republic of Ireland U21

vs

Bosnia and Herzegovina U21 Bosnia and Herzegovina U21
 
20:00 - 03/06 Bảng H
France U21 France U21

vs

Serbia U21 Serbia U21
 
20:00 - 03/06 Bảng G
Czech Republic U21 Czech Republic U21

vs

England U21 England U21
 

Thứ 7 - 04/06

20:00 - 04/06 Bảng D
Belarus U21 Belarus U21

vs

Portugal U21 Portugal U21
 
20:00 - 04/06 Bảng E
Switzerland U21 Switzerland U21

vs

Bulgaria U21 Bulgaria U21
 
20:00 - 04/06 Bảng I
Denmark U21 Denmark U21

vs

Kazakhstan U21 Kazakhstan U21
 
20:00 - 04/06 Bảng G
Andorra U21 Andorra U21

vs

Kosovo U21 Kosovo U21
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow