Thứ Bảy, 25/06/2022Mới nhất

Lịch thi đấu bóng đá Pháp

Xem lịch đấu theo vòng
Xem lịch đấu theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng 1

Lịch thi đấu Ligue 1 mùa giải 2022-2023

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 2 - 08/08

01:00 - 08/08 1
 
01:00 - 08/08 1
 
01:00 - 08/08 1

vs

Auxerre Auxerre
 
01:00 - 08/08 1

vs

AC Ajaccio AC Ajaccio
 
01:00 - 08/08 1
 
01:00 - 08/08 1
 
01:00 - 08/08 1
 
01:00 - 08/08 1
 
01:00 - 08/08 1
Toulouse Toulouse

vs

 

Thứ 2 - 15/08

01:00 - 15/08 2
AC Ajaccio AC Ajaccio

vs

 
01:00 - 15/08 2
Auxerre Auxerre

vs

 
01:00 - 15/08 2
 
01:00 - 15/08 2
 
01:00 - 15/08 2
 
01:00 - 15/08 2
 
01:00 - 15/08 2
 
01:00 - 15/08 2
 
01:00 - 15/08 2

vs

Toulouse Toulouse
 

Thứ 2 - 22/08

01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3

vs

Auxerre Auxerre
 
01:00 - 22/08 3

vs

AC Ajaccio AC Ajaccio
 
01:00 - 22/08 3
 
01:00 - 22/08 3
Toulouse Toulouse

vs

 

Thứ 2 - 29/08

01:00 - 29/08 4
AC Ajaccio AC Ajaccio

vs

 
01:00 - 29/08 4
Auxerre Auxerre

vs

 
01:00 - 29/08 4
 
01:00 - 29/08 4
 
01:00 - 29/08 4
 
01:00 - 29/08 4

vs

Toulouse Toulouse
 
01:00 - 29/08 4
 
01:00 - 29/08 4
 
01:00 - 29/08 4
 
01:00 - 29/08 4
 

Thứ 5 - 01/09

01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5

vs

Auxerre Auxerre
 
01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5

vs

AC Ajaccio AC Ajaccio
 
01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5
 
01:00 - 01/09 5
 

Thứ 2 - 05/09

01:00 - 05/09 6
 
01:00 - 05/09 6
AC Ajaccio AC Ajaccio

vs

 
01:00 - 05/09 6
Auxerre Auxerre

vs

 
01:00 - 05/09 6
 
01:00 - 05/09 6

vs

Toulouse Toulouse
 
01:00 - 05/09 6
 
01:00 - 05/09 6
 
01:00 - 05/09 6
 
01:00 - 05/09 6
 
01:00 - 05/09 6
 

Thứ 2 - 12/09

01:00 - 12/09 7
AC Ajaccio AC Ajaccio

vs

 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7

vs

Auxerre Auxerre
 
01:00 - 12/09 7
 
01:00 - 12/09 7
Toulouse Toulouse

vs

 

Thứ 2 - 19/09

01:00 - 19/09 8
Auxerre Auxerre

vs

 
01:00 - 19/09 8

vs

AC Ajaccio AC Ajaccio
 
01:00 - 19/09 8
 
01:00 - 19/09 8

vs

Toulouse Toulouse
 
01:00 - 19/09 8
 
01:00 - 19/09 8
 
01:00 - 19/09 8
 
01:00 - 19/09 8
 
01:00 - 19/09 8
 
01:00 - 19/09 8
 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

Bóng đá Pháp

Xem thêm

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow