Thứ Ba, 18/01/2022Mới nhất

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Xem kết quả theo vòng đấu
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại

Kết quả VL WC KV Nam Mỹ

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 4 - 17/11/2021

FT - 17/11 V.Loại
Chile Chile 1

0 - 2

Ecuador Ecuador
H1: 0-1
FT - 17/11 V.Loại
FT - 17/11 V.Loại
Colombia Colombia

0 - 0

Paraguay Paraguay 1
H1: 0-0
FT - 17/11 V.Loại
Venezuela Venezuela

1 - 2

Peru Peru
H1: 0-1
FT - 17/11 V.Loại
Bolivia Bolivia 1

3 - 0

H1: 2-0

Thứ 7 - 13/11/2021

FT - 13/11 V.Loại

Thứ 6 - 12/11/2021

FT - 12/11 V.Loại
Peru Peru

3 - 0

Bolivia Bolivia
H1: 3-0
FT - 12/11 V.Loại

1 - 0

Colombia Colombia
H1: 0-0
FT - 12/11 V.Loại
Paraguay Paraguay

0 - 1

Chile Chile
H1: 0-0
FT - 12/11 V.Loại
Ecuador Ecuador

1 - 0

Venezuela Venezuela
H1: 1-0

Thứ 6 - 15/10/2021

FT - 15/10 V.Loại
H1: 2-0
FT - 15/10 V.Loại
Chile Chile

3 - 0

Venezuela Venezuela
H1: 2-0
FT - 15/10 V.Loại

1 - 0

Peru Peru
H1: 1-0
FT - 15/10 V.Loại
Colombia Colombia

0 - 0

Ecuador Ecuador
H1: 0-0
FT - 15/10 V.Loại
Bolivia Bolivia

4 - 0

Paraguay Paraguay
H1: 1-0

Thứ 2 - 11/10/2021

FT - 11/10 V.Loại
Chile Chile 1

2 - 0

Paraguay Paraguay 1
H1: 0-0
FT - 11/10 V.Loại
FT - 11/10 V.Loại
Colombia Colombia

0 - 0

H1: 0-0
FT - 11/10 V.Loại
Venezuela Venezuela

2 - 1

Ecuador Ecuador
H1: 1-1
FT - 11/10 V.Loại
Bolivia Bolivia 1

1 - 0

Peru Peru
H1: 0-0

Thứ 6 - 08/10/2021

FT - 08/10 V.Loại
Peru Peru

2 - 0

Chile Chile
H1: 1-0
FT - 08/10 V.Loại
Ecuador Ecuador

3 - 0

Bolivia Bolivia
H1: 3-0
FT - 08/10 V.Loại
Venezuela Venezuela

1 - 3

H1: 1-0
FT - 08/10 V.Loại

0 - 0

Colombia Colombia
H1: 0-0
FT - 08/10 V.Loại
Paraguay Paraguay

0 - 0

H1: 0-0

Thứ 6 - 10/09/2021

FT - 10/09 V.Loại

2 - 0

Peru Peru
H1: 2-0
FT - 10/09 V.Loại

3 - 0

Bolivia Bolivia
H1: 1-0
FT - 10/09 V.Loại
Colombia Colombia

3 - 1

Chile Chile
H1: 2-0
FT - 10/09 V.Loại
Paraguay Paraguay

2 - 1

Venezuela Venezuela
H1: 1-0
FT - 10/09 V.Loại

1 - 0

Ecuador Ecuador
H1: 0-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow