Thứ Hai, 30/01/2023Mới nhất

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng loại

Kết quả VL WC KV Nam Mỹ

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 4 - 30/03/2022

FT - 30/03 V.Loại
Chile Chile

0 - 2

H1: 0-0
FT - 30/03 V.Loại
FT - 30/03 V.Loại
Peru Peru

2 - 0

Paraguay Paraguay
H1: 2-0
FT - 30/03 V.Loại
Venezuela Venezuela

0 - 1

Colombia Colombia
H1: 0-1
FT - 30/03 V.Loại
Bolivia Bolivia

0 - 4

H1: 0-2

Thứ 7 - 26/03/2022

FT - 26/03 V.Loại

3 - 0

Venezuela Venezuela
H1: 1-0

Thứ 6 - 25/03/2022

FT - 25/03 V.Loại

4 - 0

Chile Chile
H1: 2-0
FT - 25/03 V.Loại
Colombia Colombia

3 - 0

Bolivia Bolivia
H1: 1-0
FT - 25/03 V.Loại
Paraguay Paraguay 1

3 - 1

H1: 2-0
FT - 25/03 V.Loại

1 - 0

Peru Peru
H1: 1-0

Thứ 4 - 02/02/2022

FT - 02/02 V.Loại
Peru Peru

1 - 1

H1: 0-1
FT - 02/02 V.Loại

4 - 0

Paraguay Paraguay
H1: 1-0
FT - 02/02 V.Loại

1 - 0

Colombia Colombia
H1: 1-0
FT - 02/02 V.Loại

4 - 1

Venezuela Venezuela
H1: 3-0
FT - 02/02 V.Loại
Bolivia Bolivia

2 - 3

Chile Chile
H1: 1-1

Thứ 7 - 29/01/2022

FT - 29/01 V.Loại
Venezuela Venezuela

4 - 1

Bolivia Bolivia 1
H1: 2-1
FT - 29/01 V.Loại
Colombia Colombia

0 - 1

Peru Peru
H1: 0-0

Thứ 6 - 28/01/2022

FT - 28/01 V.Loại
Chile Chile

1 - 2

H1: 1-2
FT - 28/01 V.Loại
Paraguay Paraguay 1

0 - 1

H1: 0-0
FT - 28/01 V.Loại

Thứ 4 - 17/11/2021

FT - 17/11 V.Loại
Chile Chile 1

0 - 2

H1: 0-1
FT - 17/11 V.Loại
FT - 17/11 V.Loại
Colombia Colombia

0 - 0

Paraguay Paraguay 1
H1: 0-0
FT - 17/11 V.Loại
Venezuela Venezuela

1 - 2

Peru Peru
H1: 0-1
FT - 17/11 V.Loại
Bolivia Bolivia 1

3 - 0

H1: 2-0

Thứ 7 - 13/11/2021

FT - 13/11 V.Loại

Thứ 6 - 12/11/2021

FT - 12/11 V.Loại
Peru Peru

3 - 0

Bolivia Bolivia
H1: 3-0
FT - 12/11 V.Loại

1 - 0

Colombia Colombia
H1: 0-0
FT - 12/11 V.Loại
Paraguay Paraguay

0 - 1

Chile Chile
H1: 0-0
FT - 12/11 V.Loại

1 - 0

Venezuela Venezuela
H1: 1-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow