Thứ Sáu, 07/10/2022Mới nhất

Kết quả Gold Cup 2021

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Vòng bán kết

Kết quả Gold Cup

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 2 - 02/08/2021

FT - 02/08
H1: 0-0 | HP: 1-0

Thứ 6 - 30/07/2021

FT - 30/07 BK
H1: 1-0
FT - 30/07 BK
H1: 0-0

Thứ 2 - 26/07/2021

FT - 26/07 TK

1 - 0

Jamaica Jamaica
H1: 0-0
FT - 26/07 TK

Chủ nhật - 25/07/2021

FT - 25/07 TK

3 - 0

Honduras Honduras
H1: 3-0
FT - 25/07 TK

3 - 2

El Salvador El Salvador
H1: 2-0

Thứ 4 - 21/07/2021

FT - 21/07 Bảng D
Honduras Honduras

0 - 2

H1: 0-1
FT - 21/07 Bảng D
Panama Panama

3 - 1

Grenada Grenada
H1: 2-0
FT - 21/07 Bảng C

1 - 0

Jamaica Jamaica
H1: 0-0
FT - 21/07 Bảng C
Suriname Suriname

2 - 1

Guadeloupe Guadeloupe 2
H1: 1-1

Thứ 2 - 19/07/2021

FT - 19/07 Bảng A
Guatemala Guatemala

1 - 1

Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago
H1: 0-1
FT - 19/07 Bảng A

1 - 0

El Salvador El Salvador
H1: 1-0
FT - 19/07 Bảng B
Martinique Martinique 2

1 - 2

Haiti Haiti
H1: 0-1
FT - 19/07 Bảng B
H1: 1-0

Chủ nhật - 18/07/2021

FT - 18/07 Bảng D
Panama Panama

2 - 3

Honduras Honduras
H1: 2-1
FT - 18/07 Bảng D
Grenada Grenada

0 - 4

H1: 0-3

Thứ 7 - 17/07/2021

FT - 17/07 Bảng C
Suriname Suriname

1 - 2

H1: 0-0
FT - 17/07 Bảng C
Guadeloupe Guadeloupe

1 - 2

Jamaica Jamaica
H1: 1-1

Thứ 6 - 16/07/2021

FT - 16/07 Bảng B
Martinique Martinique

1 - 6

H1: 0-2
FT - 16/07 Bảng B
Haiti Haiti 1

1 - 4

H1: 0-1

Thứ 5 - 15/07/2021

FT - 15/07 Bảng A
Guatemala Guatemala

0 - 3

H1: 0-1
FT - 15/07 Bảng A
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago

0 - 2

El Salvador El Salvador
H1: 0-1

Thứ 4 - 14/07/2021

FT - 14/07 Bảng D
Honduras Honduras

4 - 0

Grenada Grenada
H1: 1-0
FT - 14/07 Bảng D

3 - 3

Panama Panama
H1: 0-0

Thứ 3 - 13/07/2021

FT - 13/07 Bảng C

3 - 1

Guadeloupe Guadeloupe 1
H1: 2-1
FT - 13/07 Bảng C
Jamaica Jamaica

2 - 0

Suriname Suriname
H1: 2-0

Thứ 2 - 12/07/2021

FT - 12/07 Bảng A
El Salvador El Salvador

2 - 0

Guatemala Guatemala
H1: 0-0
FT - 12/07 Bảng B

1 - 0

Haiti Haiti
H1: 1-0
FT - 12/07 Bảng B

4 - 1

Martinique Martinique
H1: 3-1

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow