Thứ Ba, 12/12/2023Mới nhất

Kết quả cúp quốc gia Brazil

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Kết quả Cúp quốc gia Brazil

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 2 - 25/09

FT - 25/09 CK
H1: 1-1 |Tổng TS: 2-1

Thứ 2 - 18/09

FT - 18/09 CK

Thứ 5 - 17/08

FT - 17/08 BK
H1: 0-0 |Tổng TS: 3-0
FT - 17/08 BK
H1: 2-0 |Tổng TS: 3-2

Thứ 5 - 27/07

FT - 27/07 BK

Thứ 4 - 26/07

FT - 26/07 BK

Chủ nhật - 16/07

FT - 16/07 TK
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 3-1 |Tổng TS: 3-3

Thứ 6 - 14/07

FT - 14/07 TK
H1: 1-0 |Tổng TS: 1-3

Thứ 5 - 13/07

FT - 13/07 TK
H1: 0-1 |Tổng TS: 1-4
FT - 13/07 TK
H1: 0-1 | HP: 0-0 | Pen: 4-3 |Tổng TS: 2-2

Thứ 5 - 06/07

FT - 06/07 TK
FT - 06/07 TK
FT - 06/07 TK

Thứ 4 - 05/07

FT - 05/07 TK
H1: 0-0

Thứ 6 - 02/06

FT - 02/06 1/8
H1: 1-0 |Tổng TS: 2-0
FT - 02/06 1/8
H1: 1-1 | HP: 0-0 | Pen: 5-3 |Tổng TS: 3-3

Thứ 5 - 01/06

FT - 01/06 1/8
H1: 3-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-5 |Tổng TS: 3-3
FT - 01/06 1/8
H1: 1-0 | HP: 1-0 | Pen: 2-4 |Tổng TS: 3-3
FT - 01/06 1/8

2 - 0

Atletico MG Atletico MG
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 3-1 |Tổng TS: 2-2
FT - 01/06 1/8
H1: 0-1 |Tổng TS: 1-2
FT - 01/06 1/8
H1: 0-0 |Tổng TS: 1-3
FT - 01/06 1/8
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-3 |Tổng TS: 1-1

Thứ 5 - 18/05

FT - 18/05 1/8
FT - 18/05 1/8
FT - 18/05 1/8
Atletico MG Atletico MG

2 - 0

H1: 0-0
FT - 18/05 1/8
FT - 18/05 1/8
H1: 0-1
FT - 18/05 1/8
FT - 18/05 1/8
H1: 0-0

Thứ 4 - 17/05

FT - 17/05 1/8

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow