Thứ Hai, 26/02/2024Mới nhất

Kết quả U17 World Cup

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
Vòng đấu hiện tại: Chung kết

Kết quả U17 World Cup

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 7 - 02/12/2023

FT - 02/12 CK
Germany U17 Germany U17 1

2 - 2

France U17 France U17
H1: 1-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-3

Thứ 3 - 28/11/2023

FT - 28/11 BK
France U17 France U17

2 - 1

Mali U17 Mali U17 1
H1: 0-1
FT - 28/11 BK
Argentina U17 Argentina U17

3 - 3

Germany U17 Germany U17
H1: 2-1 | HP: 0-0 | Pen: 2-4

Thứ 7 - 25/11/2023

FT - 25/11 TK
Mali U17 Mali U17

1 - 0

Morocco U17 Morocco U17
H1: 0-0
FT - 25/11 TK
France U17 France U17

1 - 0

Uzbekistan U17 Uzbekistan U17
H1: 0-0

Thứ 6 - 24/11/2023

FT - 24/11 TK
Brazil U17 Brazil U17

0 - 3

Argentina U17 Argentina U17
H1: 0-1
FT - 24/11 TK
Spain U17 Spain U17 1

0 - 1

Germany U17 Germany U17
H1: 0-0

Thứ 4 - 22/11/2023

FT - 22/11 1/8
France U17 France U17

0 - 0

Senegal U17 Senegal U17
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 5-3
FT - 22/11 1/8
England U17 England U17

1 - 2

Uzbekistan U17 Uzbekistan U17 1
H1: 1-1

Thứ 3 - 21/11/2023

FT - 21/11 1/8
Argentina U17 Argentina U17

5 - 0

Venezuela U17 Venezuela U17 1
H1: 3-0
FT - 21/11 1/8
Morocco U17 Morocco U17

1 - 1

Iran U17 Iran U17
H1: 0-0 | HP: 0-0 | Pen: 4-1
FT - 21/11 1/8
Mali U17 Mali U17

5 - 0

Mexico U17 Mexico U17
H1: 4-0
FT - 21/11 1/8
Germany U17 Germany U17

3 - 2

USA U17 USA U17
H1: 2-1

Thứ 2 - 20/11/2023

FT - 20/11 1/8
Spain U17 Spain U17

2 - 1

Japan U17 Japan U17
H1: 1-1
FT - 20/11 1/8
Ecuador U17 Ecuador U17

1 - 3

Brazil U17 Brazil U17
H1: 1-1

Thứ 7 - 18/11/2023

FT - 18/11 Bảng E
Burkina Faso U17 Burkina Faso U17

2 - 1

South Korea U17 South Korea U17
H1: 1-0
FT - 18/11 Bảng E
USA U17 USA U17 1

0 - 3

France U17 France U17
H1: 0-1
FT - 18/11 Bảng F
Germany U17 Germany U17

3 - 0

Venezuela U17 Venezuela U17
H1: 2-0
FT - 18/11 Bảng F
New Zealand U17 New Zealand U17

0 - 4

Mexico U17 Mexico U17
H1: 0-1

Thứ 6 - 17/11/2023

FT - 17/11 Bảng C
England U17 England U17

1 - 2

Brazil U17 Brazil U17
H1: 0-1
FT - 17/11 Bảng C
Iran U17 Iran U17

5 - 0

New Caledonia U17 New Caledonia U17
H1: 2-0
FT - 17/11 Bảng D
Senegal U17 Senegal U17

0 - 2

Japan U17 Japan U17
H1: 0-0
FT - 17/11 Bảng D
Poland U17 Poland U17

0 - 4

Argentina U17 Argentina U17
H1: 0-1

Thứ 5 - 16/11/2023

FT - 16/11 Bảng A
Ecuador U17 Ecuador U17

1 - 1

Panama U17 Panama U17
H1: 1-0
FT - 16/11 Bảng A
Morocco U17 Morocco U17

3 - 1

Indonesia U17 Indonesia U17
H1: 2-1
FT - 16/11 Bảng B
Canada U17 Canada U17

1 - 5

Mali U17 Mali U17
H1: 1-2
FT - 16/11 Bảng B
Uzbekistan U17 Uzbekistan U17

2 - 2

Spain U17 Spain U17
H1: 1-2

Thứ 4 - 15/11/2023

FT - 15/11 Bảng F
New Zealand U17 New Zealand U17

1 - 3

Germany U17 Germany U17
H1: 0-1
FT - 15/11 Bảng E
France U17 France U17

1 - 0

South Korea U17 South Korea U17
H1: 1-0
FT - 15/11 Bảng F
Mexico U17 Mexico U17

2 - 2

Venezuela U17 Venezuela U17 1
H1: 0-1

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow