Thứ Sáu, 29/09/2023Mới nhất

Kết quả vòng loại World Cup 2026 khu vực Bắc Trung Mỹ

Xem kết quả theo vòng đấu
Xem kết quả theo vòng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Vòng đấu hiện tại: Vòng 14

Kết quả VL WC KV Bắc Trung Mỹ

Tất cả HOT Vừa diễn ra Đang diễn ra Sắp diễn ra

Thứ 5 - 31/03/2022

FT - 31/03 14
H1: 0-0
FT - 31/03 14
Jamaica Jamaica

2 - 1

Honduras Honduras
H1: 2-1
FT - 31/03 14

2 - 0

El Salvador El Salvador
H1: 2-0
FT - 31/03 14
Panama Panama

1 - 0

H1: 0-0

Thứ 2 - 28/03/2022

FT - 28/03 13
Honduras Honduras

0 - 1

H1: 0-0
FT - 28/03 13

5 - 1

Panama Panama
H1: 4-0
FT - 28/03 13
El Salvador El Salvador

1 - 2

H1: 1-2
FT - 28/03 13

4 - 0

Jamaica Jamaica
H1: 2-0

Thứ 6 - 25/03/2022

FT - 25/03 12
FT - 25/03 12
H1: 0-0
FT - 25/03 12
Panama Panama

1 - 1

Honduras Honduras
H1: 1-0
FT - 25/03 12
Jamaica Jamaica

1 - 1

El Salvador El Salvador
H1: 0-1

Thứ 5 - 03/02/2022

FT - 03/02 11

1 - 0

Panama Panama
H1: 0-0
FT - 03/02 11
El Salvador El Salvador

0 - 2

H1: 0-0
FT - 03/02 11

3 - 0

Honduras Honduras
H1: 2-0
FT - 03/02 11
Jamaica Jamaica

0 - 1

H1: 0-0

Thứ 2 - 31/01/2022

FT - 31/01 10
Honduras Honduras

0 - 2

El Salvador El Salvador
H1: 0-1
FT - 31/01 10
FT - 31/01 10
Panama Panama

3 - 2

Jamaica Jamaica
H1: 1-1
FT - 31/01 10
H1: 1-0

Thứ 6 - 28/01/2022

FT - 28/01 9

1 - 0

Panama Panama
H1: 0-0
FT - 28/01 9
Honduras Honduras

0 - 2

H1: 0-1
FT - 28/01 9
Jamaica Jamaica 1

1 - 2

H1: 0-0
FT - 28/01 9

1 - 0

El Salvador El Salvador
H1: 0-0

Thứ 4 - 17/11/2021

FT - 17/11 8
H1: 1-0
FT - 17/11 8

2 - 1

Honduras Honduras
H1: 1-1
FT - 17/11 8
Panama Panama

2 - 1

El Salvador El Salvador
H1: 0-1
FT - 17/11 8
Jamaica Jamaica

1 - 1

H1: 1-1

Thứ 7 - 13/11/2021

FT - 13/11 7
FT - 13/11 7
El Salvador El Salvador

1 - 1

Jamaica Jamaica
H1: 0-0

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow