"Didier Drogba đã đi đến một thỏa thuận với Milan ư? Đó thật là một tin đồn nhảm nhí".