BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEAGAMES 29

BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 29

TT Quốc gia TS
Malaysia 145 92 86 323
2 Thái Lan 72 86 88 246
3 Việt Nam 58 50 60 168
4 Singapore 57 58 73 188
5 Indonesia 38 63 90 191
6 Philippines 24 33 64 121
7 Myanmar 7 10 20 37
8 Campuchia 3 2 12 17
9 Lào 2 3 21 26
10 Brunei 0 5 9 14
11 Đông Timor 0 0 3 3

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục