Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

Vào ngày 11/10 vừa qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ra quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tại Philippines.


 Quyết định thành lập Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30


Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
Danh sách Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 30

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 79/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thể thao Việt Nam gồm 856 thành viên (có tên trong danh sách kèm theo), tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 tổ chức tại Philippines từ ngày 20/11/2019 đến ngày 12/12/2019.

Điều 2. Về kinh phí:

1. Tổng cục Thể dục thể thao chi các khoản kinh phí, gồm:

- Chi tiền vé máy bay quốc tế, tiền ăn, ở, tiền tiêu vặt, trang phục trình diễn, tiền visa, tiền di chuyển tại Philippines, tiền thuê phương tiện tập luyện và thi đấu, tiền thuê, mua trang thiết bị, dụng cụ thi đấu cho 650 thành viên (từ số 01 đến số 650).

- Chi tiền hộ chiếu, tiền bảo hiểm, chi phí văn phòng, trang phục thể thao, chi phí liên lạc, tiền mua thuốc và tiền điều trị chấn thương cho vận động viên, cờ, quà tặng, huy hiệu và các khoản chi khác theo quy định cho Đoàn thể thao (856 thành viên).

2. Các thành viên từ số 651 đến số 856 tham dự Đại hội bằng nguồn kinh phí khác (không thuộc nguồn kinh phí của Tổng cục Thể dục thể thao), bao gồm: tiền vé máy bay quốc tế, tiền ăn, ở, tiền visa, tiền di chuyển tại Philippines, tiền tiêu vặt, trang phục trình diễn, trang thiết bị, dụng cụ thi đấu và các khoản chi khác trong thời gian tham dự Đại hội.

Điều 3. Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động của Đoàn; Xây dựng nội quy, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và là người phát ngôn chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Danh sách Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30


Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 
Danh sách đầy đủ Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 hình ảnh gốc 3
 

(TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục