Bảng xếp hạng vòng loại World Cup sẽ diễn ra từ 7/9/2023 và kết thúc 3/2026, Khu vực Châu Á bắt đầu từ 12/10/2023 kết thúc 11/2025, Khu vực Châu Âu từ 9/2024 kết thúc 11/2025, khu vực Nam Mỹ 9/2023 - 9/2025, khu vực Châu Phi 11/2023 - 11/2025...

BXH World Cup 2026 bóng đá Nam

Vòng loại World Cup khu vực Châu Á Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á

A B C D E F G H I
Bảng AĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
1220011106
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101433
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
321011-23
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
420021-110
Thắng Thắng Bại Bại Không đấu
Bảng BĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
1220010106
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101643
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
321011-43
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
420021-100
Thắng Hòa Bại Bại Không đấu
Bảng CĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200886
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101413
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
321012-23
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
420021-70
Thắng Thắng Bại Bại Không đấu
Bảng DĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200526
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101323
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
32101403
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
420020-40
Thắng Thắng Bại Bại Không đấu
Bảng EĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110644
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
22110524
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
320113-21
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
420112-41
Thắng Bại Bại Hòa Không đấu
Bảng FĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200656
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101213
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
320111-21
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
420112-41
Thắng Thắng Bại Hòa Không đấu
Bảng GĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200666
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22110754
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
320111-21
Hòa Bại Không đấu Không đấu Không đấu
420021-90
Hòa Thắng Bại Bại Không đấu
Bảng HĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200666
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101203
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
32101203
Thắng Hòa Bại Thắng Không đấu
420020-60
Hòa Thắng Bại Bại Không đấu
Bảng IĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200886
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
320110-11
Hòa Bại Không đấu Không đấu Không đấu
420111-71
Hòa Thắng Bại Hòa Không đấu

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

BảngĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
165018615
Thắng Thắng Thắng Bại Thắng
2641113813
Bại Hòa Thắng Thắng Thắng
363306312
Hòa Hòa Hòa Thắng Thắng
46231639
Thắng Hòa Thắng Hòa Hòa
56321528
Thắng Thắng Hòa Hòa Thắng
66213817
Thắng Hòa Bại Bại Bại
761231-25
Bại Bại Thắng Hòa Bại
861233-45
Hòa Thắng Bại Hòa Bại
961054-103
Bại Bại Bại Thắng Bại
1060241-72
Bại Bại Bại Bại Hòa

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

A B C D E F G H I
Bảng AĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200886
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22110434
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32110214
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
420110-21
Hòa Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520110-31
Hòa Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620020-70
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng BĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110444
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
22110214
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101213
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
42020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
520110-21
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620110-41
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng CĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110224
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
221012-13
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
32020202
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
42020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
52020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620111-11
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng DĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110434
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
22110224
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32110214
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
42020002
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
520110-31
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620020-30
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng EĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
11100223
Thắng Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
22101203
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
321011-13
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
42101513
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
610012-20
Bại Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng FĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
1220011116
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22200426
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101643
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
42101403
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520022-30
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620020-140
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng GĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200546
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101303
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101203
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
42101203
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
521013-13
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620021-30
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng HĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200556
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22200226
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101213
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
42101103
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520020-20
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620020-60
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng IĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200536
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22110424
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
32101323
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
42101103
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520113-21
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620021-50
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu

 • Vào vòng sau
 • Thắng
  Thắng
 • Hòa
  Hòa
 • Thua
  Thua
 • Không đấu
  Không đấu

Tin World Cup mới nhất

Jan Oblak: Giấc mơ và sự kế thừa

Jan Oblak: Giấc mơ và sự kế thừa

Sau hơn 15 năm theo đuổi và ấp ủ, cuối cùng thì giấc mơ của Jan Oblak cũng đã trở thành hiện thực. Anh sẽ không còn phải đau đáu với những nỗi niềm dành cho người dân nơi quê nhà Slovenia của mình nữa…