Bảng xếp hạng vòng loại World Cup sẽ diễn ra từ 7/9/2023 và kết thúc 3/2026, Khu vực Châu Á bắt đầu từ 12/10/2023 kết thúc 11/2025, Khu vực Châu Âu từ 9/2024 kết thúc 11/2025, khu vực Nam Mỹ 9/2023 - 9/2025, khu vực Châu Phi 11/2023 - 11/2025...

BXH World Cup 2026 bóng đá Nam

Vòng loại World Cup khu vực Châu Á Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á

A B C D E F G H I
Bảng AĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14400161412
Thắng Thắng Thắng Thắng Không đấu
241122-34
Thắng Bại Hòa Bại Không đấu
341123-104
Thắng Bại Bại Hòa Thắng
441035-13
Bại Thắng Bại Bại Không đấu
Bảng BĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14400141412
Thắng Thắng Thắng Không đấu Không đấu
24211937
Thắng Bại Hòa Thắng Không đấu
34103603
Bại Thắng Bại Không đấu Không đấu
440132-171
Hòa Bại Bại Hòa Bại
Bảng CĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14310121110
Thắng Thắng Hòa Thắng Không đấu
24211817
Thắng Bại Hòa Thắng Không đấu
341125-24
Bại Thắng Hòa Bại Không đấu
440134-101
Thắng Bại Bại Hòa Bại
Bảng DĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
143011169
Bại Thắng Thắng Thắng Không đấu
24301769
Thắng Bại Thắng Thắng Không đấu
342025-26
Thắng Thắng Bại Bại Không đấu
440041-100
Thắng Bại Bại Bại Bại
Bảng EĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14310121010
Thắng Hòa Thắng Thắng Không đấu
2431010710
Thắng Hòa Thắng Thắng Không đấu
340133-81
Bại Hòa Bại Bại Không đấu
440132-91
Bại Bại Hòa Bại Bại
Bảng FĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14400121112
Thắng Thắng Thắng Thắng Không đấu
24211607
Thắng Bại Hòa Thắng Thắng
341032-33
Thắng Bại Bại Bại Không đấu
440131-81
Bại Hòa Bại Bại Không đấu
Bảng GĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
143108710
Thắng Thắng Thắng Hòa Không đấu
242111187
Hòa Bại Thắng Thắng Không đấu
34121845
Hòa Thắng Bại Hòa Không đấu
440041-190
Thắng Bại Bại Bại Bại
Bảng HĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14400111012
Thắng Thắng Thắng Thắng Không đấu
243011089
Thắng Bại Thắng Thắng Không đấu
341033-43
Hòa Bại Thắng Bại Bại
440040-140
Thắng Bại Bại Bại Bại
Bảng IĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
14400151512
Thắng Thắng Thắng Thắng Không đấu
24211657
Hòa Bại Thắng Thắng Không đấu
340221-72
Hòa Hòa Bại Bại Không đấu
440131-131
Thắng Bại Hòa Bại Bại

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ

BảngĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
165018615
Thắng Thắng Thắng Bại Thắng
2641113813
Bại Hòa Thắng Thắng Thắng
363306312
Hòa Hòa Hòa Thắng Thắng
46231639
Thắng Hòa Thắng Hòa Hòa
56321528
Thắng Thắng Hòa Hòa Thắng
66213817
Thắng Hòa Bại Bại Bại
761231-25
Bại Bại Thắng Hòa Bại
861233-45
Hòa Thắng Bại Hòa Bại
961054-103
Bại Bại Bại Thắng Bại
1060241-72
Bại Bại Bại Bại Hòa

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ

A B C D E F
Bảng AĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
10000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
20000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
30000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
40000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng BĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
10000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
20000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
30000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
40000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng CĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
10000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
20000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
30000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
40000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng DĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
10000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
20000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
30000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
40000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng EĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
10000000
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
20000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
30000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
40000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng FĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
10000000
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
20000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
30000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
40000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu

Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi

A B C D E F G H I
Bảng AĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200886
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22110434
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32110214
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
420110-21
Hòa Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520110-31
Hòa Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620020-70
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng BĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110444
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
22110214
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101213
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
42020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
520110-21
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620110-41
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng CĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110224
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
221012-13
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
32020202
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
42020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
52020102
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620111-11
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng DĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12110434
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
22110224
Hòa Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32110214
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
42020002
Hòa Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
520110-31
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620020-30
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng EĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
11100223
Thắng Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
22101513
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
32101203
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
421011-13
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
50000000
Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
610012-20
Bại Không đấu Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng FĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
1220011116
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22200426
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101643
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
42101403
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520022-30
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620020-140
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng GĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200546
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22101303
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101203
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
42101203
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
521013-13
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620021-30
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng HĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200556
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22200226
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
32101213
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
42101103
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520020-20
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
620020-60
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu
Bảng IĐĐThắngTHòaHThuaThBTHSĐ5 trận gần nhất
12200536
Thắng Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
22110424
Thắng Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
32101323
Bại Thắng Không đấu Không đấu Không đấu
42101103
Thắng Bại Không đấu Không đấu Không đấu
520113-21
Bại Hòa Không đấu Không đấu Không đấu
620021-50
Bại Bại Không đấu Không đấu Không đấu

 • Vào vòng sau
 • Thắng
  Thắng
 • Hòa
  Hòa
 • Thua
  Thua
 • Không đấu
  Không đấu

Tin World Cup mới nhất