Theo bạn, trận đấu Việt Nam vs Nhật Bản 20h ngày 24/1/2019 sẽ có kết quả như thế nào?
Tổng cộng: 30,724 phiếu
  • Việt Nam thắng
  • 54%
  • 16,894 Phiếu
  • Nhật Bản thắng
  • 45%
  • 13,830 Phiếu