CLB nào sẽ vô địch Premier League 2019/20?
Tổng cộng: 29,633 phiếu
 • Man Utd
 • 19%
 • 5,786 Phiếu
 • Man City
 • 21%
 • 6,389 Phiếu
 • Chelsea
 • 9%
 • 2,722 Phiếu
 • Arsenal
 • 3%
 • 1,176 Phiếu
 • Liverpool
 • 28%
 • 8,461 Phiếu
 • Tottenham
 • 2%
 • 731 Phiếu
 • 1 CLB khác
 • 14%
 • 4,368 Phiếu