CLB nào sẽ vô địch Premier League 2019/20?
Tổng cộng: 26,782 phiếu
 • Man Utd
 • 19%
 • 5,106 Phiếu
 • Man City
 • 22%
 • 6,052 Phiếu
 • Chelsea
 • 9%
 • 2,483 Phiếu
 • Arsenal
 • 3%
 • 1,052 Phiếu
 • Liverpool
 • 26%
 • 7,130 Phiếu
 • Tottenham
 • 2%
 • 670 Phiếu
 • 1 CLB khác
 • 16%
 • 4,289 Phiếu