CLB nào sẽ vô địch Premier League 2019/20?
Tổng cộng: 31,730 phiếu
 • Man Utd
 • 19%
 • 6,159 Phiếu
 • Man City
 • 20%
 • 6,506 Phiếu
 • Chelsea
 • 8%
 • 2,786 Phiếu
 • Arsenal
 • 4%
 • 1,350 Phiếu
 • Liverpool
 • 30%
 • 9,692 Phiếu
 • Tottenham
 • 2%
 • 788 Phiếu
 • 1 CLB khác
 • 14%
 • 4,449 Phiếu