Đội bóng nào sẽ vô địch World Cup 2018?
Tổng cộng: 19,259 phiếu
 • Argentina
 • 8%
 • 1,719 Phiếu
 • Brasil
 • 19%
 • 3,730 Phiếu
 • Uruguay
 • 1%
 • 308 Phiếu
 • Pháp
 • 27%
 • 5,220 Phiếu
 • Đức
 • 6%
 • 1,305 Phiếu
 • Bồ Đào Nha
 • 10%
 • 1,926 Phiếu
 • Tây Ban Nha
 • 4%
 • 789 Phiếu
 • Bỉ
 • 12%
 • 2,426 Phiếu
 • Colombia
 • 0%
 • 157 Phiếu
 • Anh
 • 8%
 • 1,679 Phiếu