Kết quả Euro
Bảng BThứ 3, 22/06
FTĐT NgaĐT Nga1 - 4ĐT Đan Mạcharrow
FTPhần LanPhần Lan0 - 2ĐT Bỉarrow