Kết quả VCK World Cup
Thứ 3, 06/12
FTBrazilBrazil4 - 1Hàn Quốc
FTMa rốcMa rốc0 - 0Tây Ban Nha
Thứ 4, 07/12
FTBồ Đào NhaBồ Đào Nha6 - 1Thụy Sĩ