Kết quả U19 Quốc Tế
Thứ 3, 09/08
FTU19 MalaysiaU19 Malaysia2 - 0U19 Myanmar
FTU19 Việt NamU19 Việt Nam1 - 0U19 Thái Lan