Kết quả U23 Việt Nam
Thứ 3, 19/04
FTU23 Việt NamU23 Việt Nam1 - 1U20 Hàn Quốc
Thứ 6, 22/04
FTU20 Hàn QuốcU20 Hàn Quốc0 - 1U23 Việt Nam