Thành tích đối đầu
V-League
06/09/2015 HAGL HAGL3 - 2Hà Nội Hà Nội
19/06/2016 Hà Nội Hà Nội3 - 0HAGL HAGL
16/07/2016 HAGL HAGL1 - 0Hà Nội Hà Nội
18/01/2017 Hà Nội Hà Nội3 - 0HAGL HAGL
27/10/2017 HAGL HAGL3 - 2Hà Nội Hà Nội
05/04/2018 Hà Nội Hà Nội5 - 0HAGL HAGL
19/09/2018 HAGL HAGL3 - 5Hà Nội Hà Nội
31/05/2019 HAGL HAGL0 - 0Hà Nội Hà Nội
17/07/2019 Hà Nội Hà Nội1 - 1HAGL HAGL
06/06/2020 Hà Nội Hà Nội3 - 0HAGL HAGL