Thành tích đối đầu
V-League
24/07/2016Hà NộiHà Nội1 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
14/04/2017Hà NộiHà Nội1 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
10/09/2017Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 2Hà NộiHà Nội
30/05/2018Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 2Hà NộiHà Nội
09/09/2018Hà NộiHà Nội2 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
07/04/2019Hà NộiHà Nội4 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
19/09/2019Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An0 - 1Hà NộiHà Nội
18/06/2020Hà NộiHà Nội0 - 1Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
31/07/2022Hà NộiHà Nội2 - 1Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
26/08/2022Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 1Hà NộiHà Nội