Thành tích đối đầu
V-League
15/07/2015Bình DươngBình Dương1 - 2Khánh HòaKhánh Hòa
15/04/2016Bình DươngBình Dương3 - 1Khánh HòaKhánh Hòa
03/07/2016Khánh HòaKhánh Hòa1 - 1Bình DươngBình Dương
08/01/2017Bình DươngBình Dương0 - 1Khánh HòaKhánh Hòa
25/11/2017Khánh HòaKhánh Hòa2 - 3Bình DươngBình Dương
08/06/2018Bình DươngBình Dương0 - 3Khánh HòaKhánh Hòa
26/06/2018Khánh HòaKhánh Hòa1 - 1Bình DươngBình Dương
31/05/2019Bình DươngBình Dương1 - 0Khánh HòaKhánh Hòa
17/07/2019Khánh HòaKhánh Hòa1 - 0Bình DươngBình Dương
Giao hữu
03/01/2021Bình DươngBình Dương0 - 0Khánh HòaKhánh Hòa