Thành tích đối đầu
V-League
16/04/2017TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 4Khánh HòaKhánh Hòa
10/09/2017Khánh HòaKhánh Hòa1 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
01/04/2018TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 0Khánh HòaKhánh Hòa
28/09/2018Khánh HòaKhánh Hòa2 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
06/05/2019Khánh HòaKhánh Hòa1 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
04/08/2019TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 2Khánh HòaKhánh Hòa
13/02/2023TPHCMTPHCM0 - 2Khánh HòaKhánh Hòa