Thành tích đối đầu
V-League
24/09/2017TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 0HAGLHAGL
03/06/2018HAGLHAGL2 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
16/09/2018TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh5 - 3HAGLHAGL
01/03/2019HAGLHAGL1 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
19/10/2019TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 2HAGLHAGL
01/10/2020HAGLHAGL5 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
Nhóm A
30/10/2020TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh2 - 1HAGLHAGL
V-League
28/03/2021HAGLHAGL3 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
16/07/2022TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh0 - 2HAGLHAGL
09/10/2022HAGLHAGL1 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh