Thành tích đối đầu
V-League
20/09/2019 HAGL HAGL 5 - 1 Hải Phòng Hải Phòng
06/04/2019 Hải Phòng Hải Phòng 1 - 0 HAGL HAGL
02/10/2018 HAGL HAGL 0 - 0 Hải Phòng Hải Phòng
17/03/2018 Hải Phòng Hải Phòng 1 - 1 HAGL HAGL
19/11/2017 Hải Phòng Hải Phòng 1 - 2 HAGL HAGL
13/01/2017 HAGL HAGL 1 - 2 Hải Phòng Hải Phòng
10/07/2016 HAGL HAGL 1 - 1 Hải Phòng Hải Phòng
10/04/2016 Hải Phòng Hải Phòng 4 - 2 HAGL HAGL
05/07/2015 HAGL HAGL 1 - 1 Hải Phòng Hải Phòng
21/01/2015 Hải Phòng Hải Phòng 1 - 0 HAGL HAGL