Thành tích đối đầu
V-League
18/03/2017TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh0 - 1Hải PhòngHải Phòng
14/10/2017Hải PhòngHải Phòng4 - 1TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
22/04/2018TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh0 - 1Hải PhòngHải Phòng
17/06/2018Hải PhòngHải Phòng2 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
24/02/2019TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 0Hải PhòngHải Phòng
23/10/2019Hải PhòngHải Phòng1 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
05/06/2020Hải PhòngHải Phòng0 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
02/05/2021TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh3 - 0Hải PhòngHải Phòng
29/07/2022TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh2 - 1Hải PhòngHải Phòng