Thành tích đối đầu
V-League
04/05/2018Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An0 - 1Nam ĐịnhNam Định
06/07/2018Nam ĐịnhNam Định2 - 3Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
27/04/2019Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An0 - 0Nam ĐịnhNam Định
28/07/2019Nam ĐịnhNam Định2 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
30/06/2020Nam ĐịnhNam Định3 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
Nhóm B
31/10/2020Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 1Nam ĐịnhNam Định
V-League
04/04/2021Nam ĐịnhNam Định1 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
13/08/2022Nam ĐịnhNam Định0 - 1Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
19/11/2022Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An2 - 1Nam ĐịnhNam Định
11/04/2023Nam ĐịnhNam Định1 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An