Thành tích đối đầu
Ligue 1
21/04/2018MarseilleMarseille5 - 1LilleLille
01/10/2018LilleLille3 - 0MarseilleMarseille
26/01/2019MarseilleMarseille1 - 2LilleLille
02/11/2019MarseilleMarseille2 - 1LilleLille
17/02/2020LilleLille1 - 2MarseilleMarseille
21/09/2020MarseilleMarseille1 - 1LilleLille
04/03/2021LilleLille2 - 0MarseilleMarseille
03/10/2021LilleLille2 - 0MarseilleMarseille
17/01/2022MarseilleMarseille1 - 1LilleLille
11/09/2022MarseilleMarseille2 - 1LilleLille