Thành tích đối đầu
V-League
01/05/2016Thanh HóaThanh Hóa2 - 1HAGLHAGL
07/08/2016HAGLHAGL3 - 1Thanh HóaThanh Hóa
08/04/2017HAGLHAGL2 - 3Thanh HóaThanh Hóa
02/07/2017Thanh HóaThanh Hóa5 - 3HAGLHAGL
30/05/2018Thanh HóaThanh Hóa0 - 1HAGLHAGL
09/09/2018HAGLHAGL0 - 3Thanh HóaThanh Hóa
28/04/2019HAGLHAGL3 - 3Thanh HóaThanh Hóa
28/07/2019Thanh HóaThanh Hóa2 - 3HAGLHAGL
23/07/2020Thanh HóaThanh Hóa0 - 0HAGLHAGL
28/04/2021Thanh HóaThanh Hóa1 - 2HAGLHAGL