Thành tích đối đầu
V-League
05/05/2019Thể Công ViettelThể Công Viettel0 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
02/08/2019Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An3 - 1Thể Công ViettelThể Công Viettel
18/07/2020Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 2Thể Công ViettelThể Công Viettel
28/03/2021Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An0 - 1Thể Công ViettelThể Công Viettel
19/08/2022Thể Công ViettelThể Công Viettel2 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
01/10/2022Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An0 - 1Thể Công ViettelThể Công Viettel