Thành tích đối đầu
Serie A
19/04/2018NapoliNapoli4 - 2UdineseUdinese
21/10/2018UdineseUdinese0 - 3NapoliNapoli
18/03/2019NapoliNapoli4 - 2UdineseUdinese
08/12/2019UdineseUdinese1 - 1NapoliNapoli
20/07/2020NapoliNapoli2 - 1UdineseUdinese
10/01/2021UdineseUdinese1 - 2NapoliNapoli
12/05/2021NapoliNapoli5 - 1UdineseUdinese
21/09/2021UdineseUdinese0 - 4NapoliNapoli
19/03/2022NapoliNapoli2 - 1UdineseUdinese
12/11/2022NapoliNapoli3 - 2UdineseUdinese