Thành tích đối đầu
Bundesliga
04/02/2017MunichMunich1 - 1Schalke 04Schalke 04
20/09/2017Schalke 04Schalke 040 - 3MunichMunich
11/02/2018MunichMunich2 - 1Schalke 04Schalke 04
22/09/2018Schalke 04Schalke 040 - 2MunichMunich
10/02/2019MunichMunich3 - 1Schalke 04Schalke 04
24/08/2019Schalke 04Schalke 040 - 3MunichMunich
26/01/2020MunichMunich5 - 0Schalke 04Schalke 04
19/09/2020MunichMunich8 - 0Schalke 04Schalke 04
24/01/2021Schalke 04Schalke 040 - 4MunichMunich
13/11/2022Schalke 04Schalke 040 - 2MunichMunich