Thành tích đối đầu
Bundesliga
21/01/2018MunichMunich4 - 2BremenBremen
01/12/2018BremenBremen1 - 2MunichMunich
20/04/2019MunichMunich1 - 0BremenBremen
14/12/2019MunichMunich6 - 1BremenBremen
17/06/2020BremenBremen0 - 1MunichMunich
21/11/2020MunichMunich1 - 1BremenBremen
13/03/2021BremenBremen1 - 3MunichMunich
09/11/2022MunichMunich6 - 1BremenBremen
06/05/2023BremenBremen1 - 2MunichMunich
19/08/2023BremenBremen0 - 4MunichMunich