Thành tích đối đầu
La Liga
20/05/2013BarcelonaBarcelona2 - 1ValladolidValladolid
06/10/2013BarcelonaBarcelona4 - 1ValladolidValladolid
08/03/2014ValladolidValladolid1 - 0BarcelonaBarcelona
26/08/2018ValladolidValladolid0 - 1BarcelonaBarcelona
17/02/2019BarcelonaBarcelona1 - 0ValladolidValladolid
30/10/2019BarcelonaBarcelona5 - 1ValladolidValladolid
12/07/2020ValladolidValladolid0 - 1BarcelonaBarcelona
23/12/2020ValladolidValladolid0 - 3BarcelonaBarcelona
06/04/2021BarcelonaBarcelona1 - 0ValladolidValladolid
29/08/2022BarcelonaBarcelona4 - 0ValladolidValladolid