Thành tích đối đầu
Serie A
07/01/2018CagliariCagliari0 - 1JuventusJuventus
04/11/2018JuventusJuventus3 - 1CagliariCagliari
03/04/2019CagliariCagliari0 - 2JuventusJuventus
06/01/2020JuventusJuventus4 - 0CagliariCagliari
30/07/2020CagliariCagliari2 - 0JuventusJuventus
22/11/2020JuventusJuventus2 - 0CagliariCagliari
15/03/2021CagliariCagliari1 - 3JuventusJuventus
22/12/2021JuventusJuventus2 - 0CagliariCagliari
10/04/2022CagliariCagliari1 - 2JuventusJuventus
12/11/2023JuventusJuventus2 - 1CagliariCagliari