Thành tích đối đầu
Bundesliga
28/04/2018LeverkusenLeverkusen0 - 1StuttgartStuttgart
24/11/2018LeverkusenLeverkusen2 - 0StuttgartStuttgart
13/04/2019StuttgartStuttgart0 - 1LeverkusenLeverkusen
03/10/2020StuttgartStuttgart1 - 1LeverkusenLeverkusen
06/02/2021LeverkusenLeverkusen5 - 2StuttgartStuttgart
19/09/2021StuttgartStuttgart1 - 3LeverkusenLeverkusen
13/02/2022LeverkusenLeverkusen4 - 2StuttgartStuttgart
12/11/2022LeverkusenLeverkusen2 - 0StuttgartStuttgart
14/05/2023StuttgartStuttgart1 - 1LeverkusenLeverkusen
10/12/2023StuttgartStuttgart1 - 1LeverkusenLeverkusen