Thành tích đối đầu
Bundesliga
02/02/2019LeverkusenLeverkusen3 - 1MunichMunich
01/12/2019MunichMunich1 - 2LeverkusenLeverkusen
06/06/2020LeverkusenLeverkusen2 - 4MunichMunich
20/12/2020LeverkusenLeverkusen1 - 2MunichMunich
21/04/2021MunichMunich2 - 0LeverkusenLeverkusen
17/10/2021LeverkusenLeverkusen1 - 5MunichMunich
05/03/2022MunichMunich1 - 1LeverkusenLeverkusen
01/10/2022MunichMunich4 - 0LeverkusenLeverkusen
19/03/2023LeverkusenLeverkusen2 - 1MunichMunich
16/09/2023MunichMunich2 - 2LeverkusenLeverkusen