Thành tích đối đầu
La Liga
21/04/2019BarcelonaBarcelona2 - 1SociedadSociedad
14/12/2019SociedadSociedad2 - 2BarcelonaBarcelona
08/03/2020BarcelonaBarcelona1 - 0SociedadSociedad
17/12/2020BarcelonaBarcelona2 - 1SociedadSociedad
Bán kết
14/01/2021BarcelonaBarcelona4 - 3SociedadSociedad
La Liga
22/03/2021SociedadSociedad1 - 6BarcelonaBarcelona
16/08/2021BarcelonaBarcelona4 - 2SociedadSociedad
22/04/2022SociedadSociedad0 - 1BarcelonaBarcelona
22/08/2022SociedadSociedad1 - 4BarcelonaBarcelona
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
26/01/2023BarcelonaBarcelona1 - 0SociedadSociedad