Thành tích đối đầu
La Liga
16/03/2014BarcelonaBarcelona7 - 0OsasunaOsasuna
10/12/2016OsasunaOsasuna0 - 3BarcelonaBarcelona
27/04/2017BarcelonaBarcelona7 - 1OsasunaOsasuna
31/08/2019OsasunaOsasuna2 - 2BarcelonaBarcelona
17/07/2020BarcelonaBarcelona1 - 2OsasunaOsasuna
29/11/2020BarcelonaBarcelona4 - 0OsasunaOsasuna
07/03/2021OsasunaOsasuna0 - 2BarcelonaBarcelona
12/12/2021OsasunaOsasuna2 - 2BarcelonaBarcelona
14/03/2022BarcelonaBarcelona4 - 0OsasunaOsasuna
09/11/2022OsasunaOsasuna1 - 2BarcelonaBarcelona