Thành tích đối đầu
V-League
05/04/2018TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh0 - 2Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
08/10/2018Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
25/05/2019TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh2 - 1Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
25/08/2019Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 2TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
23/06/2020Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An1 - 3TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
08/04/2021TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh3 - 0Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
08/07/2022Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An2 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
23/10/2022TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh2 - 2Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An
06/06/2023Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An2 - 1TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
Trụ hạng
15/07/2023Sông Lam Nghệ AnSông Lam Nghệ An2 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh