Thành tích đối đầu
V-League
11/03/2017Đà NẵngĐà Nẵng3 - 3TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
01/10/2017TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh1 - 1Đà NẵngĐà Nẵng
19/05/2018Đà NẵngĐà Nẵng3 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
14/07/2018TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh4 - 2Đà NẵngĐà Nẵng
30/05/2019Đà NẵngĐà Nẵng2 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
17/07/2019TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh3 - 2Đà NẵngĐà Nẵng
29/06/2020TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh2 - 2Đà NẵngĐà Nẵng
17/01/2021Đà NẵngĐà Nẵng1 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
02/03/2022Đà NẵngĐà Nẵng0 - 0TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh
08/11/2022TP Hồ Chí MinhTP Hồ Chí Minh3 - 0Đà NẵngĐà Nẵng