Thành tích đối đầu
V-League
17/07/2019 Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh 3 - 2 Đà Nẵng Đà Nẵng
30/05/2019 Đà Nẵng Đà Nẵng 2 - 0 Tp Hồ Chí Minh Tp Hồ Chí Minh
14/07/2018 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 4 - 2 Đà Nẵng Đà Nẵng
19/05/2018 Đà Nẵng Đà Nẵng 3 - 0 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh
01/10/2017 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 1 - 1 Đà Nẵng Đà Nẵng
11/03/2017 Đà Nẵng Đà Nẵng 3 - 3 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh