Thành tích gần đây - Hà Nội FC
V-League
05/07/2020 Viettel Viettel 1 - 1 Hà Nội Hà Nội
30/06/2020 Hà Nội Hà Nội 0 - 1 Sài Gòn Sài Gòn
24/06/2020 Bình Dương Bình Dương 0 - 2 Hà Nội Hà Nội
18/06/2020 Hà Nội Hà Nội 0 - 1 SL Nghệ An SL Nghệ An
12/06/2020 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 1 - 1 Hà Nội Hà Nội