Thành tích gần đây - SHB Đà Nẵng
V-League
24/06/2020 Đà Nẵng Đà Nẵng 3 - 1 HAGL HAGL
18/06/2020 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0 - 0 Đà Nẵng Đà Nẵng
11/06/2020 Đà Nẵng Đà Nẵng 6 - 1 Quảng Nam Quảng Nam
06/06/2020 SL Nghệ An SL Nghệ An 1 - 0 Đà Nẵng Đà Nẵng
15/03/2020 Đà Nẵng Đà Nẵng 1 - 4 Sài Gòn Sài Gòn
08/03/2020 Bình Dương Bình Dương 1 - 0 Đà Nẵng Đà Nẵng
23/10/2019 Viettel Viettel 5 - 3 Đà Nẵng Đà Nẵng
19/10/2019 Đà Nẵng Đà Nẵng 0 - 2 Bình Dương Bình Dương
21/09/2019 Đà Nẵng Đà Nẵng 1 - 0 Thanh Hóa Thanh Hóa
14/09/2019 Quảng Nam Quảng Nam 1 - 4 Đà Nẵng Đà Nẵng