Thứ Ba, 24/11/2020 Mới nhất

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ (Vòng loại)

Thứ 6 - 09/10

05:30
Paraguay
Peru
05:45
Chile
07:30
Ecuador

Thứ 7 - 10/10

06:30
Colombia
Venezuela
07:30
Bolivia

Thứ 4 - 14/10

03:00
Bolivia
04:00
Ecuador
05:00
Venezuela
Paraguay
07:00
Peru
07:30
Chile
Colombia

Thứ 6 - 13/11

03:00
Bolivia
Ecuador
07:00
Paraguay

Thứ 7 - 14/11

03:30
Colombia
06:00
Chile
Peru
07:30
Venezuela

Thứ 4 - 18/11

04:00
Venezuela
Chile
04:00
Ecuador
Colombia
06:00
Paraguay
Bolivia
07:30
Peru

Thứ 6 - 26/03/2021

04:00
Venezuela
vs
Ecuador
04:00
Colombia
vs
04:00
Chile
vs
Paraguay
04:00
Bolivia
vs
Peru

Thứ 4 - 31/03/2021

03:00
vs
Bolivia
03:00
Peru
vs
Venezuela
03:00
Paraguay
vs
Colombia
03:00
Ecuador
vs
Chile

Thứ 6 - 04/06/2021

03:00
vs
Paraguay
03:00
Peru
vs
Colombia
03:00
vs
Ecuador
03:00
Bolivia
vs
Venezuela
03:00
vs
Chile

Thứ 4 - 09/06/2021

03:00
Venezuela
vs
03:00
Paraguay
vs
03:00
Ecuador
vs
Peru
03:00
Colombia
vs
03:00
Chile
vs
Bolivia

Thứ 6 - 03/09/2021

03:00
Venezuela
vs
03:00
Peru
vs
03:00
Ecuador
vs
Paraguay
03:00
Chile
vs
03:00
Bolivia
vs
Colombia

Thứ 4 - 08/09/2021

03:00
vs
Ecuador
03:00
Paraguay
vs
Venezuela
03:00
Colombia
vs
Chile
03:00
vs
Peru
03:00
vs
Bolivia

Thứ 6 - 08/10/2021

03:00
Venezuela
vs
03:00
vs
Colombia
03:00
Peru
vs
Chile
03:00
Paraguay
vs
03:00
Ecuador
vs
Bolivia

Thứ 4 - 13/10/2021

03:00
Colombia
vs
Ecuador
03:00
Chile
vs
Venezuela
03:00
Bolivia
vs
Paraguay
03:00
vs
Peru

Thứ 6 - 12/11/2021

04:00
Peru
vs
Bolivia
04:00
Paraguay
vs
Chile
04:00
Ecuador
vs
Venezuela
04:00
vs
Colombia

Thứ 4 - 17/11/2021

04:00
Venezuela
vs
Peru
04:00
Colombia
vs
Paraguay
04:00
Chile
vs
Ecuador
04:00
Bolivia
vs

Thứ 6 - 21/01/2022

04:00
Venezuela
vs
Bolivia
04:00
Paraguay
vs
04:00
Ecuador
vs
04:00
Colombia
vs
Peru
04:00
Chile
vs

Thứ 4 - 26/01/2022

04:00
vs
Venezuela
04:00
Peru
vs
Ecuador
04:00
vs
Paraguay
04:00
Bolivia
vs
Chile
04:00
vs
Colombia

Thứ 5 - 24/03/2022

04:00
vs
Peru
04:00
Paraguay
vs
Ecuador
04:00
Colombia
vs
Bolivia
04:00
vs
Chile
04:00
vs
Venezuela

Thứ 6 - 01/04/2022

03:00
Venezuela
vs
Colombia
03:00
Peru
vs
Paraguay
03:00
Ecuador
vs
03:00
Chile
vs
03:00
Bolivia
vs

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm

Góp ý
top-arrow
X