Thứ Tư, 20/01/2021Mới nhất

Kết quả vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ

Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ (Vòng loại)

Thứ 6 - 09/10/2020

05:30
Paraguay
Peru
05:45
Chile
07:30
Ecuador

Thứ 7 - 10/10/2020

06:30
Colombia
Venezuela
07:30
Bolivia

Thứ 4 - 14/10/2020

03:00
Bolivia
04:00
Ecuador
05:00
Venezuela
Paraguay
07:00
Peru
07:30
Chile
Colombia

Thứ 6 - 13/11/2020

03:00
Bolivia
Ecuador
07:00
Paraguay

Thứ 7 - 14/11/2020

03:30
Colombia
06:00
Chile
Peru
07:30
Venezuela

Thứ 4 - 18/11/2020

04:00
Venezuela
Chile
04:00
Ecuador
Colombia
06:00
Paraguay
Bolivia
07:30
Peru

Thứ 6 - 26/03

04:00
Venezuela
Ecuador
04:00
Colombia
04:00
Chile
Paraguay
04:00
Bolivia
Peru

Thứ 4 - 31/03

03:00
Bolivia
03:00
Peru
Venezuela
03:00
Paraguay
Colombia
03:00
Ecuador
Chile

Thứ 6 - 04/06

03:00
Paraguay
03:00
Peru
Colombia
03:00
Ecuador
03:00
Bolivia
Venezuela
03:00
Chile

Thứ 4 - 09/06

03:00
Venezuela
03:00
Paraguay
03:00
Ecuador
Peru
03:00
Colombia
03:00
Chile
Bolivia

Thứ 6 - 03/09

03:00
Venezuela
03:00
Peru
03:00
Ecuador
Paraguay
03:00
Chile
03:00
Bolivia
Colombia

Thứ 4 - 08/09

03:00
Ecuador
03:00
Paraguay
Venezuela
03:00
Colombia
Chile
03:00
Peru
03:00
Bolivia

Thứ 6 - 08/10

03:00
Venezuela
03:00
Colombia
03:00
Peru
Chile
03:00
Paraguay
03:00
Ecuador
Bolivia

Thứ 4 - 13/10

03:00
Colombia
Ecuador
03:00
Chile
Venezuela
03:00
Bolivia
Paraguay
03:00
Peru

Thứ 6 - 12/11

04:00
Peru
Bolivia
04:00
Paraguay
Chile
04:00
Ecuador
Venezuela
04:00
Colombia

Thứ 4 - 17/11

04:00
Venezuela
Peru
04:00
Colombia
Paraguay
04:00
Chile
Ecuador
04:00
Bolivia

Thứ 6 - 21/01/2022

04:00
Venezuela
Bolivia
04:00
Paraguay
04:00
Ecuador
04:00
Colombia
Peru
04:00
Chile

Thứ 4 - 26/01/2022

04:00
Venezuela
04:00
Peru
Ecuador
04:00
Paraguay
04:00
Bolivia
Chile
04:00
Colombia

Thứ 5 - 24/03/2022

04:00
Peru
04:00
Paraguay
Ecuador
04:00
Colombia
Bolivia
04:00
Chile
04:00
Venezuela

Thứ 6 - 01/04/2022

03:00
Venezuela
Colombia
03:00
Peru
Paraguay
03:00
Ecuador
03:00
Chile
03:00
Bolivia

Trực tiếp bóng đá

Tin mới nhất

Xem thêm
top-arrow
X