Bảng xếp hạng khu vực ĐNA:

STT Tên ĐT Điểm
124  Thái Lan 252
135 Singapore 207
138 Việt Nam 182
144 Indonesia 167
156 Myanmar 127
158 Malaysia 114
162 Philipines 102
168 Lào 80
179 Campuchia 56
182 Brunei 45