số liệu thống kê
Việt Nam
Việt Nam
Indonesia
Indonesia
57 Kiểm soát bóng 43
5 Phạm lỗi 21
31 Ném biên 20
1 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
6 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 2
1 Thẻ đỏ 0
1 Thẻ vàng thứ 2 0
3 Sút trúng đích 5
6 Sút không trúng đích 10
2 Cú sút bị chặn 1
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 3
11 Phát bóng 5
0 Chăm sóc y tế 0