Thứ Năm, 17/06/2021Mới nhất

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p5)

Thứ Sáu 14/09/2007 11:50(GMT+7)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp: phần 4

Chương V

Khai thác tài trợ, quảng cáo

Điều 63: LĐBĐVN (Vietnam Football Federation – VFF) và biểu tượng của LĐBĐVN được sử dụng như một thương hiệu và được pháp luật bảo hộ. LĐBĐVN giữ bản quyền các giải, các sự kiện nằm trong hệ thống giải và sự kiện do LĐBĐVN quản lý.


Điều 64: LĐBĐVN được toàn quyền khai thác tài trợ, quảng cáo đối với tên gọi, biểu tượng của LĐBĐVN; các giải và sự kiện nằm trong giải thuộc hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp; và các sự kiện do LĐBĐVN quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 65: CLB được quyền khai thác tài trợ, quảng cáo đối với tên gọi, biểu tượng của CLB; các sự kiện gắn với hoạt động của CLB, đội bóng tại các giải nằm trong hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ thi đấu các giải do LĐBĐVN tổ chức mà CLB tham gia. Khi sử dụng tên giải, tên các đội bóng khác phải sử dụng tên đầy đủ, gồm cả phần tên nhà tài trợ gắn liền với tên giải, tên đội bóng.

Điều 66: LĐBĐVN cùng các CLB thảo luận, phối hợp khai thác trên nguyên tắc đạt hiệu quả cao nhất các thương quyền hiện có. Trong trường hợp có tranh chấp giữa quyền lợi của LĐBĐVN và CLB thì quyết định của Liên đoàn là quyết định cuối cùng, trừ khi có quyết định khác bằng văn bản của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 67: LĐBĐVN tạo điều kiện cho CLB chủ động tìm kiếm tài trợ tạo nguồn tài chính cho hoạt động của CLB và có thể thỏa thuận với CLB chuyển một số quyền khai thác quảng cáo tài trợ từ LĐBĐVN cho CLB, CLB có trách nhiệm chuyển cho LĐBĐVN một số tiền được quy định trong Điều lệ giải hàng năm.

Điều 68: LĐBĐVN giữ quyền chọn trước và tuỳ theo từng giải, LĐBĐVN có những nhà tài trợ độc quyền khác nhau.

CLB không được ký kết hợp đồng tài trợ với nhà tài trợ có sản phẩm cạnh tranh với nhà tài trợ của LĐBĐVN.

Trong thời hạn 60 ngày trước ngày khai mạc giải hàng năm, LĐBĐVN có thông báo về các mặt hàng độc quyền của LĐBĐVN để làm cơ sở cho các CLB thương lượng, tìm kiếm tài trợ không cạnh tranh với nhà tài trợ của LĐBĐVN. 

Điều 69: Các nhãn hiệu, sản phẩm, logo của các nhà tài trợ độc quyền của LĐBĐVN phải được in ấn trên tất cả các ấn phẩm, biển quảng cáo, tài liệu chuyên môn của giải, của các CLB tham dự giải và được trưng bày, bán tại các sân có tổ chức trận đấu của giải trong ngày tổ chức trận đấu đó.

Điều 70: Logo của giải với tên nhà tài trợ của LĐBĐVN được gắn phía bên phải ngực áo thi đấu với kích thước 10cm x 10cm. Nh•n hiệu hàng hoá của nhà tài trợ phải được gắn trên tay áo thi đấu của cầu thủ. Các trọng tài, nhân viên y tế, nhân viên nhặt bóng mặc trang phục mang tên các nhà tài trợ của LĐBĐVN.

Điều 71: LĐBĐVN căn cứ vào tính chất của từng giải thuộc hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp và thoả thuận với CLB để quy định về số bảng quảng cáo trên sân tại điều lệ giải. Bảng quảng cáo trên sân phải được thiết kế mỹ thuật, bảo đảm thuần phong mĩ tục, bảo đảm an toàn đối với khán giả,  không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn thi đấu của giải.

Điều 72: Nhà tài trợ không được tài trợ cho nhiều đội bóng, CLB trong cùng một giải.

Điều 73: Các nhà tài trợ, các tổ chức truyền thông là đối tác của LĐBĐVN và các CLB, được quyền khai thác các sự kiện, bản quyền của LĐBĐVN và các CLB thông qua việc ký kết hợp đồng kinh tế và được áp dụng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 74: Các nhà tài trợ không được dùng ảnh hưởng của mình can thiệp vào các hoạt động chuyên môn hoặc làm thay đổi, sai lệch kết quả trận đấu. Nếu bị phát hiện, các nhà tài trợ sẽ bị mất quyền tài trợ và bị xử lý theo tinh thần Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 26/7/2002 về chống tiêu cực trong hoạt động Thể dục Thể thao của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 75: LĐBĐVN thực hiện khai thác bản quyền truyền hình theo quy định tại Pháp lệnh về TDTT và được cụ thể hoá tại điều 20 Nghị định 111/2002/NĐ - CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ.

Chương VI

Tổ chức, điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp

Điều 76: Nội dung tổ chức, điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp

1. Ban hành văn bản để tổ chức, điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp;

2. Cấp giấy chứng nhận tư cách huấn luyện viên, tư cách cầu thủ; giấy chứng nhận chuyển nhượng cầu thủ;

3. Tổ chức thi đấu các giải thuộc hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp;

4. Xúc tiến, thực hiện khai thác quảng cáo, tài trợ;

5. Kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật, Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp;

6. Khen thưởng, giải quyết khiếu nại, tranh chấp và xử lý vi phạm trong hoạt động bóng đá chuyên nghiệp;

7. Tổng kết, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và sửa đổi, bổ sung Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp.

Điều 77: Trách nhiệm của LĐBĐVN

LĐBĐVN có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động  bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam theo quy định của Pháp lệnh Thể dục thể thao, Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban thể dục thể thao và Điều lệ và các quy định có liên quan của Liên đoàn.

Điều 78: Trách nhiệm của Ban Bóng đá Chuyên nghiệp (BĐCN)

1. Lập kế hoạch và xây dựng mối quan hệ làm việc với các Ban của LĐBĐVN để tổ chức và phát triển có hiệu quả hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

2. Hỗ trợ  xây dựng và phát triển các CLB.

3. Chỉ đạo Phòng Tổ chức thi đấu tiến hành các công việc để tổ chức, điều hành các giải bóng đá  chuyên nghiệp;

4. Chỉ đạo Phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ hướng dẫn các tổ chức bóng đá trong nước và quốc tế trong việc đăng ký tư cách huấn luyện viên, cầu thủ ; ký kết hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp; chuyển nhượng cầu thủ; bồi hoàn phí đào tạo-phát triển cầu thủ.

5. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến hoạt động bóng đá chuyên nghiệp để trình các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

6. Phối hợp với bộ phận Vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính của LĐBĐVN để phát triển các hoạt động kinh tế, tiếp thị, quảng cáo phục vụ cho hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

7. Chỉ đạo Phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ của LĐBĐVN trong việc giải quyết theo thẩm quyền các tranh chấp trong phạm vi điều chỉnh của Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp.

8. Tổng kết kinh nghiệm về hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế. Hỗ trợ các Câu lạc bộ trong việc xây dựng CLB bóng đá chuyên nghiệp.

9. Đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng những cá nhân, tổ chức có đóng góp xuất sắc cho công tác phát triển Bóng đá chuyên nghiệp.

Điều 79: Trách nhiệm cuả Ban Kỷ luật

1. Ban Kỷ luật có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động bóng đá chuyên nghiệp của CLB, huấn luyện viên, cầu thủ và các tổ chức, cá nhân khác.

2. Điều tra và áp dụng những biện pháp Kỷ luật cần thiết đối với cá nhân và tổ chức thành viên vi phạm Quy chế, Luật thi đấu, Điều lệ giải hoặc vi phạm những quyết định liên quan đến bóng đá chuyên nghiệp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

3 . Ban hành quyết định kỷ luật theo  thẩm quyền.

4. Trong quá trình xem xét và xử lý kỷ luật, Ban kỷ luật căn cứ vào Quy chế, Quy định của LĐBĐVN và Quy định về kỷ luật của FIFA.

Điều 80A: Trách nhiệm của Phòng Tổ chức thi đấu

1.  Đề xuất chủ trương hoàn thiện hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp;

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức, điều hành hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp;

3. Đề suất nhân sự để cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Ban tổ chức giải và phối hợp với Ban tổ chức giải trong tổ chức và điều hành các Giải bóng đá chuyên nghiệp.

4. Soạn thảo điều lệ các giải thi đấu trong hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

5. Tổ chức bắt thăm,  xếp lịch thi đấu của giải; công bố Điều lệ giải và Lịch thi đấu giải trước ngày khai mạc ít nhất 60 ngày.

Điều 80B: Trách nhiệm của Phòng pháp lý và Tư cách cầu thủ

1. Tham mưu và giúp việc cho Ban bóng đá chuyên nghiệp trong việc  hướng dẫn các tổ chức bóng đá trong nước và quốc tế trình tự, thủ tục đăng ký tư cách huấn luyện viên, cầu thủ; ký kết hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp; chuyển nhượng cầu thủ; bồi hoàn phí đào tạo-phát triển cầu thủ.

2.  Tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tư cách  CLB, HLV và cầu thủ.

3. Tham mưu và giúp việc cho Ban bóng đá chuyên nghiệp trong việc xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến hoạt động bóng đá chuyên nghiệp để trình các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền.

4. Tiếp nhận và tổ chức giải quyết tranh chấp về chuyển nhượng, tư cách cầu thủ và tranh chấp hợp đồng lao động giữa các thành viên của LĐBĐVN trong quá trình thực hiện Quy chế BĐCN.

5. Tiếp nhận và chuyển Ban Giải quyết khiếu nại giải quyết theo thẩm quyền các khiếu nại phát sinh trong hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

Điều 80C: Trách nhiệm của Phòng vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính:

1. Tiếp thị và khai thác hiệu quả các thương quyền của Hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp để vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động bóng đá chuyên nghiệp.

2. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà tài trợ trong các giải, sự kiện của  bóng đá chuyên nghiệp.

Chương VII

Khen thưởng, xử lý vi phạm, Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Điều 81: Khen thưởng

1. CLB, đội bóng, CLB Cổ động viên,  huấn luyện viên, cầu thủ, cán bộ chuyên môn, giám sát, trọng tài,  tập thể hoặc cá nhân khác có thành tích tốt  trong hoạt động bóng đá chuyên nghiệp sẽ được LĐBĐVN khen thưởng hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. CLB có thành tích đóng góp nhiều cầu thủ cho Đội tuyển Quốc gia, Đội Olympic (từ 5 cầu thủ trở lên/đợt triệu tập) sẽ được LĐBĐVN đề nghị với Uỷ ban TDTT khen thưởng và LĐBĐVN hỗ trợ từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng cho công tác đào tạo - phát triển cầu thủ trẻ.

Điều 82: Xử lý vi phạm

Việc xử lý vi phạm trong bóng đá chuyên nghiệp được thực hiện theo Quy định kỷ luật của FIFA và Quy định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 83. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại trong bóng đá chuyên nghiệp được thực hiện theo Quy định về giải quyết tranh chấp, khiếu nại của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Chương VIII

Điều khoản thi hành

Điều 84: Quy chế này có hiệu lực từ ngày ban hành, sau khi được Uỷ ban Thể dục Thể thao phê duyệt. Những quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 85: Việc sửa đổi, bổ sung Bản Quy chế do Liên đoàn bóng đá Việt Nam đề nghị được Uỷ ban Thể dục Thể thao phê duyệt.

Điều 86:  Liên đoàn bóng đá Việt nam có nhiệm vụ hướng dẫn thi hành Quy chế này.

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp: phần 4

  • Theo VFF

Có thể bạn quan tâm

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p2)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p2)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p2)

Câu lạc bộ bóng đá tham gia giải chuyên nghiệp (CLB) có bộ máy điều hành chuyên nghiệp, có đội bóng bao gồm các huấn luyện viên và các cầu thủ chuyên nghiệp do CLB thành lập, quản lý và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; thừa nhận, cam kết thực hiện Điều lệ và các quy định do LĐBĐVN ban hành và được LĐBĐVN công nhận là thành viên.

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p1)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p1)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p1)

Bóng đá chuyên nghiệp là hoạt động bóng đá của những tổ chức, cá nhân thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) lấy bóng đá làm hoạt động chính vì mục đích tạo nguồn thu nhập, sinh lợi, nâng cao trình độ bóng đá và đáp ứng nhu cầu văn hoá, giải trí của nhân dân.

Xem thêm
top-arrow
X