Bản quyền - Trang chủ 1100x60
Thứ Năm, 24/06/2021Mới nhất

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p1)

Thứ Sáu 14/09/2007 11:16(GMT+7)

Chương I

Quy định chung

Điều 1: Phạm vi

1. Quy chế này quy định về bóng đá chuyên nghiệp, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia bóng đá chuyên nghiệp.

2. Ngoài các điều khoản trong quy chế này, các chủ thể của bóng đá chuyên nghiệp  tham gia chuyển nhượng cầu thủ quốc tế với các CLB bóng đá nước ngoài phải tuân thủ và thực hiện Quy chế FIFA về chuyển nhượng và tư cách cầu thủ.


Điều 2: Bóng đá chuyên nghiệp

1. Bóng đá chuyên nghiệp là hoạt động bóng đá của những tổ chức, cá nhân thuộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) lấy bóng đá làm hoạt động chính vì mục đích tạo nguồn thu nhập, sinh lợi, nâng cao trình độ bóng đá và  đáp ứng nhu cầu văn hoá, giải trí của nhân dân.

2. Hệ thống bóng đá chuyên nghiệp gồm: Cơ quan tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp; hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp; Câu lạc bộ bóng đá tham gia hệ thống giải chuyên nghiệp; huấn luyện viên (HLV); cầu thủ (CT) và các yếu tố đảm bảo sự vận hành bóng đá chuyên nghiệp.

Điều 3: Cơ quan tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp

Liên đoàn bóng đá Việt Nam là cơ quan trực tiếp tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam. Trong hoạt động, LĐBĐVN chịu sự quản lý nhà nước về thể dục thể thao của ủy ban thể dục thể thao, sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và các quy định có liên quan của các tổ chức bóng đá Quốc tế (FIFA, AFC, AFF).

Điều 4: Hệ thống Giải bóng đá chuyên nghiệp

Hệ thống Giải bóng đá chuyên nghiệp bao gồm:
- Giải Vô địch Quốc gia;
-  Giải hạng Nhất Quốc gia;
-  Cúp Quốc gia;
-  Siêu Cúp Quốc gia;
- các Giải bóng đá chuyên nghiệp khác do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức.

Điều 5: Câu lạc bộ , Cầu thủ và Huấn luyện viên tham gia bóng đá chuyên nghiệp

1. Câu lạc bộ bóng đá tham gia hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp bao gồm CLB chuyên nghiệp và CLB bán chuyên nghiệp. CLB chuyên nghiệp là một doanh nghiệp hoặc một đơn vị của doanh nghiệp, được thành lập theo quy định của pháp luật, đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực bóng đá. Các CLB khác là CLB bán chuyên nghiệp.

2. Cầu thủ tham gia hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp với tư cách chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư. Cầu thủ chuyên nghiệp là người lấy tập luyện và thi đấu bóng đá làm nghề nghiệp đảm bảo nguồn thu nhập chính của mình, có hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp với một CLB, được CLB đăng ký với LĐBĐVN và được LĐBĐVN công nhận tư cách CTCN. Các cầu thủ khác là cầu thủ nghiệp dư.

3. Huấn luyện viên tham gia hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp với tư cách chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư. HLV chuyên nghiệp là người lấy đào tạo, huấn luyện bóng đá làm nghề nghiệp đảm bảo nguồn thu nhập chính của mình, có hợp đồng lao động bóng đá chuyên nghiệp với một CLB, được CLB đăng ký với LĐBĐVN và được LĐBĐVN công nhận tư cách HLVCN. Các HLV khác là HLV nghiệp dư.

Điều 6: Nguyên tắc trong hoạt động bóng đá chuyên nghiệp

1. Nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính, thành phần xã hội trong các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp

2. Nghiêm cấm mọi hành vi tiêu cực gây ảnh hưởng tới tính khách quan trong thi đấu bóng đá hoặc làm sai lệch kết quả thi đấu.

3. Khi có tranh chấp nảy sinh trong hoạt động bóng đá chuyên nghiệp, các bên tham gia tranh chấp phải chủ động phối hợp, thương thảo, tìm giải pháp giải quyết tranh chấp nhằm đảm bảo lợi ích của bóng đá Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong tranh chấp.

    + Theo VFF

Có thể bạn quan tâm

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p5)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p5)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p5)

CLB được quyền khai thác tài trợ, quảng cáo đối với tên gọi, biểu tượng của CLB; các sự kiện gắn với hoạt động của CLB, đội bóng tại các giải nằm trong hệ thống giải của bóng đá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp và điều lệ thi đấu các giải do LĐBĐVN tổ chức mà CLB tham gia.

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p2)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p2)

Quy chế bóng đá chuyên nghiệp (p2)

Câu lạc bộ bóng đá tham gia giải chuyên nghiệp (CLB) có bộ máy điều hành chuyên nghiệp, có đội bóng bao gồm các huấn luyện viên và các cầu thủ chuyên nghiệp do CLB thành lập, quản lý và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; thừa nhận, cam kết thực hiện Điều lệ và các quy định do LĐBĐVN ban hành và được LĐBĐVN công nhận là thành viên.

Xem thêm
top-arrow
X